Меню сайту
Калькулятор
Статистика

Звіт директора 2017/2018 навчального року

Артемівський навчально-виховний комплекс

«дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

Печенізької районної ради Харківської області

 

 

Звіт директора

Артемівського навчально-виховного комплексу

«дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів»

Печенізької районної ради Харківської області

 

 

Щеголяєвої Валентини Володимирівни

 

про свою діяльність на посаді протягом

2018/2019 навчального року

 

 

 

 

 

Артемівка 2019

 

 

 

 

ШАНОВНІ ПРИСУТНІ!

   Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, на виконання Національної доктрини розвитку освіти, п.3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.05 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», наказу Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» сьогодні, на загальних зборах (конференції) педагогічного колективу, батьківського комітету, Ради НВК, представників громадськості ми зібралися для того, щоб підвести підсумки роботи колективу НВК, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2018/2019 навчального року. Як директор закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом НВК, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Колективним договором, посадовими обов’язками директора, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладуосвіти.

   Артемівський навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний – заклад загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» підпорядковується відділу освіти Печенізької районної державної адміністрації Харківської області, через який здійснюється управління та фінансування. Будівля НВК прийнята в експлуатацію у 1987 році. Земельна ділянка, на якій побудована школа, котельня, два підсобних приміщення та льох (крім будівель є спортивний майданчик та ігровий для вихованців ДНЗ, футбольне міні-поле, введене в експлуатацію восени 2018 року) становить 2 га. У 2018 році було проведено роботу щодо відведення земельної ділянки під НВК та оформлено документацію щодо користування Артемівським НВК.

   У 2018/2019 навчальному році навчання закінчило 98 учнів, 22 вихованців ДНЗ. Середня наповнюваність класів становить 8,9 (порівняно з минулорічним показником 8,2 учнів).

   Відповідно до Розпорядження Першого заступника голови Печенізької районної державної адміністрації від 03.06.2019 № 87 «Про закріплення території обслуговування за навчальними закладами району» були складені списки дітей, що проживають на території обслуговування НВК, згідно, яких усі діти 5-річного віку охоплені навчанням на базі дошкільного навчального закладу та соціально-педагогічним супроводом. Навчання у ДНЗ закінчили 11 дітей, які 1 вересня 2019 року стануть першокласниками Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів». Всього учнями 1 класу у 2019/2020 н.р. стануть 12 дітей. Набір до 1 класу відбувався відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367 «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти». Інформація була прозорою, результат прийому заяв від батьків першокласників ми постійно оновлювали на сайті закладу. Станом на 01 червня 2019 року список першокласників оприлюднено на інформаційному стенді НВК. Усі діти проживають виключно на території обслуговування НВК.

   Наш заклад забезпечує отримання загальної середньої освіти дітям шкільного віку, що проживають на території Артемівської (с. Артемівка), Борщівської (с. Борщова, с. Гарашківка) та, у зв’язку із скороченням ступеня, Новобурлуцької сільських рад.

   Повну загальну середню освіту отримали:

2014/2015 н.р. – 13 учнів; 2015/2016 н.р. – 6 учнів;

2016/2017 н.р. – 6 учнів; 2017/2018 н.р. – 9 учнів;

2018/2019 н.р. – 11 учнів.

Після отримання базової загальної середньої освіти навчання у НВК продовжило:

 

2014 рік – 46, %

2017 рік – 100 %

2015 рік – 54,5 %

2018 рік – 100 %

2016 рік – 57,1 %

2019 рік – 66,7 %

Порівняльна таблиця навчальних досягнень учнів

 

Рік

Всього учнів

2-11кл.

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

2012/2013

113

2 (2%)

62 (55%)

38 (33%)

11 (10%)

2013/2014

111

2 (2%)

71 (64%)

32 (29%)

6 (5%)

2014/2015

97

1(1%)

62 (64%)

26 (27%)

8 (8%)

2015/2016

82

3 (4%)

48 (58%)

23 (28%)

8 (10%)

2016/2017

82

6 (7%)

47 (57%)

20 (25%)

9 (11%)

2017/2018

83

7 (8%)

40 (48%)

24 (29%)

12 (15%)

2018/2019

83

9 (10%)

38 (46%)

23 (28%)

13 (16%)

Нагородження Похвальними листами:

 

Рік

Кількість

2013/2014

7

2014/2015

8

2015/2016

8

2016/2017

9

2017/2018

10

2018/2019

13

   Найважливішим досягненням роботи закладу освіти у 2018/2019 навчальному році стали підсумки ЗНО, за якими у рейтингу шкіл Харківської області наш заклад посів 25 місце із 360, а відсоток складених тестів становить 100%.

   У 2019 році базову середню освіту отримали 9 учнів, 4 із яких були випущені із НВК у зв’язку із тим, що вони виявили бажання продовжити навчання у закладах професійно-технічної освіти. Натомість до 10 класу були надані заяви від 4 учнів випускників Новобурлуцького НВК. Можна зробити висновок, що існує тенденція до зниження відтоку учнів до інших загальноосвітніх навчальних закладів унаслідок виваженого підходу до вибору профілю навчання та створення умов для варіативності навчання. До вибору профілю застосовується всебічний гуманний підхід, враховується, перш за все, думка учнів, батьків, проводяться численні тестування, анкетування, співбесіди працівниками соціально-психологічної служби. 3 роки поспіль учні старшої школи навчалися за універсальним профілем навчання, але починаючи із 2018/2019 навчального року запроваджується профільне навчання: 11 клас - правовий профіль навчання, 10 клас – профіль української філології. Крім того, згідно з навчальним планом запроваджено вивчення вибірково-обов’язкових предметів із запропонованих (інформатика, технології, мистецтво) на рівні стандарту. Усі учні надали заяви щодо вибору даних предметів.

   Ретельна робота проводиться із реалізації варіативності навчання. Розподіл годин варіативної складової Робочого навчального плану НВК здійснюється також із урахуванням інтересів учнів та вихованців, матеріально-технічного та кадрового забезпечення і спрямовується на розвиток творчого потенціалу учнів, розвиток здібностей обдарованих дітей, якісну підготовку до складання державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.

   Одним із пріоритетних завдань роботи колективу є впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес з метою підвищення рівня якості освіти. Більшість вчителів творчо підходять до викладання предметів, підвищують свій професійно-методичний рівень, вивчають інноваційні та новітні технології, елементи яких впроваджують у викладання свого предмету. При розподілі навантаження обов’язковою умовою викладання навчальних предметів є фахова підготовка вчителя та своєчасність проходження курсів підвищення кваліфікації. Для зацікавленості учнів впроваджують сучасні форми та методи роботи, що активізує навчально-пізнавальну діяльність учнів, підвищує їх інтерес до певних предметів. Так, вчителі Коваленко С.І., Половян Н.В., Щеголяєва В.В., бібліотекар Драгункіна А.Г. створили власні сайти і активно використовують їх під час проведення уроків. У процесі розробки сайт вчителів початкових класів. Уміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою для кожного учителя НВК наразі не є проблематичним, оскільки у закладі достатня комп’ютерна база, встановлено комп’ютери в усіх початкових класах та у дошкільному підрозділі. У НВК у кабінетах фізики, біології розміщені мультимедійні проектори та інтерактивні дошки, є кабінет інформатики та комп’ютерний клас (10 ПК у кабінеті фізики). 1 клас НУШ у повному обсязі забезпечено комп’ютерною технікою: встановлено 1 ПК, ноутбук, багатофункціональний пристрій (принтер, сканер, ксерокс), лазерний принтер, ламінатор, проектор, магнітно-маркерна дошка.

   Особлива увага приділяється підготовці вчителів, що викладатимуть у класах Нової Української Школи (НУШ) за новим Державним стандартом початкової освіти, новим навчальним планом і працюватимуть над впровадженням Нової української школи. Вчителі початкових класів, іноземної мови пройшли курси із підготовки до НУШ, на черзі вчителі інформатики, фізичної культури, музичного мистецтва. Проведено атестацію класної кімнати 1 класу, яка обладнана за вимогами Нової української школи, облаштовані 8 осередків: навчальний осередок із відповідними меблями, зони відпочинку, гри, художньо-творчої діяльності, живої природи, класна бібліотека, змінний тематичний осередок, робоче місце вчителя, за рахунок освітньої субвенції придбано сучасні меблі (парти, стільці, шафи) та дидактичний матеріал. Вчителем систематизовано накопичені дидактичні матеріали, це і геометричні фігури, гербарії, зразки корисних копалин, тощо. Саме завдяки значному покращенню матеріально-технічного становища класу, вчителю встановлено 10 % доплати за кабінет. На черзі 1 клас 2019/2020 навчального року. На даний момент для класу теж придбано меблі (парти і стільці), частину дидактичного матеріалу за рахунок освітньої субвенції, залучено батьківські кошти для придбання канцтоварів, килимка для зони відпочинку, поточного ремонту.

   Матеріально-технічна база НВК є достатньою для реалізації завдань навчально-виховної діяльності Кабінет інформатики паспортизовано відповідно до санітарних норм і правил. У грудні 2016 року НВК отримав подарунок від Міністерства освіти і науки України у вигляді 11 комп’ютерів із програмним та антивірусним забезпеченням. Проведено роботу щодо облаштування електричної мережі під новий комп’ютерний клас (42 тис. грн.) та підключення його до мережі Інтернет (4,5 тис. грн.). Наразі відділом освіти Печенізької РДА придбано ліцензійне програмне забезпечення для нових ПК. Влітку 2018 року було надано замовлення відділу освіти про придбання для НВК 6 комп’ютерів. Комп’ютери використовуються також і для адміністративної роботи. Вчителі, проходячи тематичні курси, паралельно відвідують курси ІКТ, тому на сьогодні всі вчителі володіють вміннями роботи на комп’ютері. 

   Робота із покращення МТБ закладу проводиться постійно. Так, за рахунок коштів місцевого бюджету виконано роботи та придбано матеріали:

   2017 рік:

 • З'єднання підземного кабелю високої напруги - 878,75 грн.;
 • Заміна освітлення та установка розеток у кабінеті фізики - 42 000, 00 грн.;
 • Ремонт водогону котельні - 25 000,00 грн.;
 • Встановлення котла та реконструкція котельні - 1 413 474,00 грн.;

   2018 рік:

 • придбання форми футбольної - 7 745,00 грн.;
 • Придбання сушки для посуду - 9 800,00 грн.;
 • Придбання бойлера - 2 770,00 грн.;
 • Придбання комплексу шаф - 4 514, 00 грн.;
 • Придбання столів - 7 428,00 грн.
 • За спонсорські кошти у 2018 році придбано проектор для 1 класу Beng M 9S517H - 10 293,00 грн.
 • Використано батьківських коштів для здійснення поточного ремонту класних кімнат та реконструкцію освітлення у кабінеті 10 класу, та їдальні 22797 грн;
 • Спонсорскі кошти для ремонту коридорів НВК 2500 грн.

   2019 рік:

   15 000 грн. - кошти, виділені Артемівською сільською радою на придбання матеріалів для здійснення поточного ремонту (фарба полова, біла, зелена, блакитна, фарба вододисперсійна)

   8 200 грн. - кошти, виділені Артемівською сільською радою на придбання унітазів для дитячих туалетів дошкільного підрозділу;

   12 000 грн. - кошти, виділені Артемівською сільською радою на придбання 4 виробничих мийок односекційних та дезінфікуючих засобів;

   Використано батьківських коштів для здійснення поточного ремонту класних кімнат 11 401 грн.

   Наразі проводиться робота із реалізації проекту, що став переможцем конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад Харківської обласної ради «Разом у майбутнє» - Створюємо культурно-освітній центр – зміцнюємо громаду! загальною вартістю 298,900 грн. У рамках проекту передбачається здійснення поточного ремонту приміщення актової зали НВК, реконструкція освітлення, технічне оснащення, пошиття штор, завіси для зали. Проект створений за ініціативи батьківського, учнівського та педагогічного колективів, що є проявом сучасного підходу до освітнього процесу: активна співпраця усіх його учасників, врахування інтересів сторін.

   У 2018/2019 навчальному році штатними педагогічними працівниками НВК був забезпечений на 100%. Із обслуговуючого персоналу на вакансії залишається 0,5 ставки медичної сестри та сестри із дієтичного харчування (0,25+0,25).

   Педагогічний колектив нараховує 23 педагога, 22 із яких працюють на постійній основі, з них 21 ос. мають повну вищу освіту, 2 ос. – базову вищу, 1- непедагогічну вищу освіту. Вищу кваліфікаційну категорію мають 3 чоловіка, І кваліфікаційну категорію – 9 чоловік, ІІ кваліфікаційну категорію – 8 чоловік, категорію «спеціаліст» - 3 чоловік, звання «старший вчитель» - 4.

   У 2018/2019 навчальному році проходила атестація 3 педагогічних працівників:

   Щеголяєва В.В., вчитель початкових класів – присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», присвоєно звання «Старший вчитель».

   Чугай К.М., вчитель української мови та літератури – підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», підтверджено звання «Старший вчитель».

   Бондаренко А.С., вихователь ДНЗ – присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії».

   Артемівський НВК продовжив роботу над реалізацією виховної теми: «Формування загальнолюдських цінностей на основі народної моралі з використанням місцевого краєзнавчого матеріалу як засіб виховання громадянина-патріота».

   Виховна робота була спланована на 2018/2019 н.р. відповідно до методичних рекомендацій до програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів у ЗНЗ» за шістьма змістовними лініями (ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, до людей, до природи, до мистецтва, до праці, до себе), що включені до річного плану роботи НВК. Визначені основні завдання.

   Реалізовувалися ці завдання через системне проведення загальношкільних та класних заходів, роботу органів учнівського самоврядування, роботу з батьками, спільну діяльність НВК та громадських організацій.

   У 2018/2019 н.р. учні НВК були охоплені гуртковою роботою на базі закладу: «Юні екскурсоводи» (керівник: Чугай К. М.) - 11 учнів (12 % від загальної кількості дітей); секція з футболу на базі ДСЮШ (керівники: Киценко А. М.) - 36 учнів, що становить 37 % від загальної кількості дітей. Всього гуртковою роботою охоплено 43 учні НВК (це 44 % від загальної кількості дітей).

   Робота щодо організації соціального захисту дітей та підлітків у 2018/2019 н. р. проводилася відповідно до плану громадським інспектором з охорони дитинства. На кінець навчального року за списками учнів НВК (97 учн.) та вихованців ДНЗ (19 діт.), дітей пільгового контингенту (47 діт.). Виявлено, що дітей з неблагополучних сімей; з девіантною поведінкою; дітей з кризових сімей; дітей, у яких батьки інваліди; дітей загиблих військовозобов’язаних, працівників внутрішніх справ, шахтарів, журналістів; дітей, у яких батьки є трудовими мігрантами, дітей інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування, що знаходяться у прийомній сім’ї немає. Встановлено, що малозабезпечених сімей - 6 сімей (17 діт.); багатодітних сімей - 8 (18 діт.); неповних сімей - 9 (12 діт.); матерів-одиначок – 9 сімей (24 дітей); неповних сімей – 11 (12 діт.), матерів-одиначок – 9 сімей (15 діт.), напівсиріт - 2 сім’ї (2 діт.); переселенці із зони АТО – 2 сім’ї (2 дит.); сім’я, яка опинилася в складних життєвих обставинах: 1 сім’я (1 дит.); дітей-сиріт, що знаходяться під опікою – 2, дитина, що постраждала в наслідок аварії на ЧАЕС – 1 сім’я (1 дит.), діти учасників АТО – 1 сім’я (2 діт.)

   На обліку в справах неповнолітніх, в кримінальній поліції за цей навчальний рік не стояв жоден учень НВК. На внутрішньо шкільному обліку – 2 (Шаталов К. - 8 клас; Колісник В. – 6 клас). З учнями проводили бесіди «Правила поведінки під час уроків та на перервах», «Шкідливі звички», класні керівники, практичний психолог, адміністрація. Практичним психологом проводилася діагностична, консультативна та корекційно-відновлювальна робота з учнями та батьками, індивідуальні заняття по зменшенню рівня прояву емоції гніву та агресії. Шаталов К. відвідував спортивну секцію з футболу.

   Постійний контроль за відвідуванням учнями занять в НВК також дав свої результати. Кількість пропусків учнями занять з поважних причин (у 2015-16 н. р. – 2,7 %, у 2016-17 н. р. – 2,2 %, у 2017-2018 н. р. – 2,2 %) залишається сталою, відсоток відвідування учнями занять в НВК не змінився (у 2015-16 н. р. – 90,6%, у 2016-17 н. р. – 91,2%, у 2017-2018 н. р. – 92,1%, у 2018/2019 н.р. – 92,1%). Надалі будемо підтримувати даний рівень виховної роботи з учнями та батьками.

   На базі НВК щорічно функціонує табір з денним перебуванням, у якому діти мають змогу відпочити та оздоровитися. При цьому, діти пільгової категорії, із багатодітних сімей, діти із багатодітних сімей та працівників соціальної сфери.

   Громадським інспектором, соціальним педагогом, класними керівниками, членами батьківського комітету проводилося контрольне обстеження умов проживання і виховання дітей-сиріт, що знаходиться під опікою (Кулабухов Олег 8 кл. та Кулабухова Вероніка 4 кл.). Складено акти обстеження.

   Допомога з фонду всеобучу дітям пільгових категорій для придбання шкільної форми у 2018/2019 н.р. не надавалася.

   У гуртках та секціях, що працюють в НВК у цьому навчальному році, було задіяно 20 учнів пільгового контингенту (це 42 % від загальної кількості дітей-пільговиків).

   Контролювалося забезпечення дітей пільгових категорій харчуванням згідно з вимогами чинного законодавства. На кінець 2018/2019 н.р. безкоштовно харчувалися - 8 учнів пільгових категорій 1-4 класів, 8 учнів – 5-11 класів.

   Протягом навчального року здійснювався щоденний підвіз учнів (17 діт.) та вихованців ДНЗ (4 діт.) до НВК з с. Борщова, с. Гарашківка, с. Новий Бурлук.

   За результатами поглибленого медогляду було виявлено, що до основної групи віднесено 74 учнів, до підготовчої – 18 учнів, до спецгрупи – 5 учнів НВК.

   Працівники НВК також проходять щорічні медичні огляди, медичні книжки зберігаються у НВК протягом навчального року. Професійних захворювань не виявлено. Атестоване робоче місце кухаря. За результатами атестації за шкідливими умовами праці кухарю надано право на додаткову відпустку, щомісячна доплата у розмірі 12 % посадового окладу.

   Значна робота проводиться щодо дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Наказом по НВК визначено відповідальних за дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, життя та здоров’я учнів та працівників НВК, визначено їх функціональні обов’язки. Учасники навчально-виховного процесу регулярно проходять інструктажі, навчання та перевірку знань з охорони праці. Ведуться журнали реєстрації інструктажів, інструкцій, обліку нещасних випадків, тощо. Відповідальні особи за потребою проходять функціональне навчання із пожежної безпеки, охорони праці, цивільного захисту.

 • ініціативи голови Печенізької районної ради Лариси Ярової та підтримки депутатського корпусу районної ради у 2018 році було прийнято рішення районної ради про виплату грошових винагород кращим педагогічним працівникам та стипендій обдарованим і талановитим учням, які досягли високих результатів у навчанні, спорті та творчості. За підсумками 2018/2019 навчального року були премійовані 7 педагогічних працівників Артемівського НВК грошовими винагородами у розмірі від 2 500 до 12 500 грн. Та 14 учнів НВК грошові винагороди яких становили від 1 500 до 6 000 грн. За рішенням спільних зборів педагогічного колективу та Ради НВК запроваджено нагородження учнів Похвальними листами, Грамотами, Дипломами.

   Педагогічні працівники НВК за сумлінну працю та високі результати підготовки учнів до ЗНО, учнівських конкурсів та олімпіад також отримали премії у розмірі посадового окладу. У січні 2019 року премії у розмірі посадового окладу отримали і технічні працівники НВК.

   Робота зі зверненнями громадян регламентується чинними законодавчими актами та наказом по НВК. Усі звернення фіксуються, визначається тип звернення, приймаються рішення щодо вирішення питання та надається ґрунтовна відповідь. Протягом 2018/2019 навчального року на особистому прийомі у директора НВК порушувалися питання організації харчування та якості продуктів, поведінки учня з девіантною поведінкою, некоректна поведінка вчителя. За підсумками роботи зі зверненнями громадян видано наказ.

   До управління діяльністю НВК залучаються педагогічний колектив через діяльність педагогічної ради, батьки, як члени Ради НВК, батьківських комітетів класу та НВК, громадськість. Кожна із спільнот має можливість внести пропозиції, висловити незадоволення, надати допомогу. Річний план роботи НВК включає розділи із планування діяльності педагогічної ради, співпраці з батьками та організаціями.

 

       

      Продовження звіту 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Июль 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Корисні Посилання