Меню сайту
Калькулятор
Статистика

Звіт директора 2017/2018 навчального року

 

Артемівський навчально-виховний комплекс

«дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

Печенізької районної ради Харківської області

 

 

Звіт директора

Артемівського навчально-виховного комплексу

«дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

Печенізької районної ради Харківської області

 

 

Щеголяєвої Валентини Володимирівни

 

про свою діяльність на посаді протягом

2017/2018 навчального року

 

 

 

 

Артемівка 2018

 

ШАНОВНІ ПРИСУТНІ!

   Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, на виконання Національної доктрини розвитку освіти, п.3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.05 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», наказу Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» сьогодні, на загальних зборах (конференції) педагогічного колективу, батьківського комітету, Ради НВК, представників громадськості ми зібралися для того, щоб підвести підсумки роботи колективу НВК, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017/2018 навчального року. Як директор закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом НВК, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Колективним договором, посадовими обов’язками директора, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу освіти.

   Артемівський навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний – заклад загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» підпорядковується відділу освіти Печенізької районної державної адміністрації Харківської області, через який здійснюється управління та фінансування. Будівля НВК прийнята в експлуатацію у 1987 році. Земельна ділянка, на якій побудована школа, котельня, два підсобних приміщення та льох (крім будівель є спортивний майданчик та ігровий для вихованців ДНЗ) становить 2 га. У 2018 році було проведено роботу щодо відведення земельної ділянки під НВК та оформлено документацію щодо користування землею відділом освіти Печенізької РДА.

   У 2017/2018 навчальному році навчання закінчило 90 учнів, 22 вихованців ДНЗ. Середня наповнюваність класів становить 8,2 (порівняно з минулорічним показником 7,9 учнів).

   Відповідно до Розпорядження Першого заступника голови Печенізької районної державної адміністрації від 23.05.2017 № 101 «Про закріплення території обслуговування за навчальними закладами району» були складені списки дітей, що проживають на території обслуговування НВК, згідно, яких усі діти 5-річного віку охоплені навчанням на базі дошкільного навчального закладу та соціально-педагогічним супроводом . Навчання у ДНЗ закінчили 10 дітей, які 1 вересня 2018 року стануть першокласниками Артемівського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів». Всього учнями 1 класу у 2018/2019 н.р. стануть 14 дітей. Набір до 1 класу у цьому році відбувався вперше відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367 «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти». Інформація була прозорою, результат прийому заяв від батьків першокласників ми постійно оновлювали на сайті закладу.

   Наш заклад забезпечує отримання загальної середньої освіти дітям шкільного віку, що проживають на території Артемівської (с. Артемівка), Борщівської (с. Борщова, с. Гарашківка) та, у зв’язку із скороченням ступеня, Новобурлуцької сільських рад.

Повну загальну середню освіту отримали:

2014/2015 н.р. – 13 учнів;

2015/2016 н.р. – 6 учнів;

2016/2017 н.р. – 6 учнів;

2017/2018 н.р. – 9 учнів

Після отримання базової загальної середньої освіти навчання у НВК продовжило:

2014 рік – 46, %

2017 рік – 100 %

2015 рік – 54,5 %

2018 рік – 100 %

2016 рік – 57,1 %

 

   Можна зробити висновок, що існує тенденція до зниження відтоку учнів до інших загальноосвітніх навчальних закладів унаслідок виваженого підходу до вибору профілю навчання та створення умов для варіативності навчання. До вибору профілю застосовується всебічний гуманний підхід, враховується, перш за все, думка учнів, батьків, проводяться численні тестування, анкетування, співбесіди працівниками соціально-психологічної служби. 2 роки поспіль учні старшої школи навчалися за універсальним профілем навчання, але у 2018/2019 навчальному році запроваджується правовий профіль навчання. Крім того, згідно з навчальним планом запроваджено вивчення вибірково-обов’язкових предметів із запропонованих (інформатика, технології, мистецтво) на рівні стандарту. Усі учні надали заяви щодо вибору даних предметів.

   Ретельна робота проводиться із реалізації варіативності навчання. Розподіл годин варіативної складової Робочого навчального плану НВК здійснюється також із урахуванням інтересів учнів та вихованців, матеріально-технічного та кадрового забезпечення і спрямовується на розвиток творчого потенціалу учнів, розвиток здібностей обдарованих дітей, якісну підготовку до складання державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.

   Одним із пріоритетних завдань роботи колективу є упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес з метою підвищення рівня якості освіти. Більшість вчителів творчо підходять до викладання предметів, підвищують свій професійно-методичний рівень, вивчають інноваційні та новітні технології, елементи яких впроваджують у викладання свого предмету. При розподілі навантаження обов’язковою умовою викладання навчальних предметів є фахова підготовка вчителя та своєчасність проходження курсів підвищення кваліфікації. Для зацікавленості учнів впроваджують сучасні форми та методи роботи, що активізує навчально-пізнавальну діяльність учнів, підвищує їх інтерес до певних предметів. Так, вчителі Коваленко С.І., Половян Н.В., Щеголяєва В.В. створили власні сайти і активно використовують їх під час проведення уроків. У процесі розробки сайт вихователя ГПД та бібліотекаря А.Г. Драгункіної. Уміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою для кожного учителя НВК наразі не є проблематичним, оскільки у закладі достатня комп’ютерна база, встановлено комп’ютери в усіх початкових класах та у дошкільному підрозділі. У НВК у кабінетах фізики, біології розміщені мультимедійні проектори та інтерактивні дошки, у інформатиці – комп’ютерний клас.

   Особливу увагу у 2018/2019 навчальному році приділено підготовці вчителів, що викладатимуть у 1 класі за новим Державним стандартом початкової освіти, новим навчальним планом і працюватимуть над впровадженням Нової української школи. Вчителі початкових класів, іноземної мови пройшли курси із підготовки до НУШ, на черзі вчителі інформатики, фізичної культури. Класна кімната 1 класу обладнана за вимогами Нової української школи, облаштовані 8 осередків: навчальний осередок із відповідними меблями, зони відпочинку, гри, художньо-творчої діяльності, живої природи, класна бібліотека, змінний тематичний осередок, робоче місце вчителя, для облаштування якого за рахунок державних коштів було придбано ноутбук, ламінатор та багатофункціональний пристрій: принтер, сканер, ксерокс. На черзі – проектор та проектно-маркерна дошка. Ще існують проблеми із забезпеченням 1 класу відповідними меблями (парти, стільці, шафи) та дидактичним матеріалом. Частину дидактичного матеріалу буде придбано відділом освіти Печенізької РДА, враховуючи, що сума відведена на закупівлю дидактики складає 93 000 грн. із розрахунку на 6 перших класів району, варто сподіватися, в основному, на придбання демонстраційних зразків. Але за роки роботи вчителем накопичено певні матеріали, це і геометричні фігури, гербарії, зразки корисних копалин, тощо. Маємо сподівання, що протягом року слід очікувати фінансових надходжень і від місцевих органів влади, зокрема від Артемівської сільської ради, і завдяки цим коштам буде задовільнено ряд потреб.

   Матеріально-технічна база НВК є достатньою для реалізації завдань навчально-виховної діяльності Кабінет інформатики паспортизовано відповідно до санітарних норм і правил. У грудні 2016 року НВК отримав подарунок від Міністерства освіти і науки України у вигляді 11 комп’ютерів із програмним та антивірусним забезпеченням. Проведено роботу щодо облаштування електричної мережі під новий комп’ютерний клас (42 тис. грн.) та підключення його до мережі Інтернет (4,5 тис. грн.). Наразі відділом освіти Печенізької РДА придбано ліцензійне програмне забезпечення для нових ПК. Влітку 2018 року було надано замовлення відділу освіти про придбання для НВК 6 комп’ютерів. Комп’ютери використовуються також і для адміністративної роботи. Вчителі, проходячи тематичні курси, паралельно відвідують курси ІКТ, тому на сьогодні всі вчителі володіють вміннями роботи на комп’ютері.

    Робота із покращення МТБ закладу проводиться постійно. Так, за рахунок коштів місцевого бюджету виконано роботи та придбано матеріали:

2017 рік:

 • З'єднання підземного кабелю високої напруги - 878,75 грн.;
 • Заміна освітлення та установка розеток у кабінеті фізики - 42 000, 00 грн.;
 • Ремонт водогону котельні - 25 000,00 грн.;
 • Встановлення котла та реконструкція котельні - 1 413 474,00 грн.;

2018 рік:

 • придбання форми футбольної - 7 745,00 грн.;
 • Придбання сушки для посуду - 9 800,00 грн.;
 • Придбання бойлера - 2 770,00 грн.;
 • Придбання комплексу шаф - 4 514, 00 грн.;
 • Придбання столів - 7 428,00 грн.
 • За спонсорські кошти у 2018 році придбано проектор для 1 класу Beng M 9S517H - 10 293,00 грн.
 • Використано батьківських коштів для здійснення поточного ремонту класних кімнат та реконструкцію освітлення у кабінеті 10 класу, та їдальні 22797 грн;
 • Спонсорскі кошти для ремонту коридорів НВК 2500 грн.

   У 2017/2018 навчальному році штатними педагогічними працівниками НВК був забезпечений на 100%. Із обслуговуючого персоналу на вакансії залишається 0,5 ставки медичної сестри та сестри із дієтичного харчування (0,25+0,25).

   Педагогічний колектив нараховує 20 педагогів, що працюють на постійній основі, з них 17 чоловік мають вищу освіту, 2 чоловіка – неповну вищу, 1- непедагогічну вищу освіту. Вищу кваліфікаційну категорію мають 2 чоловіка, І кваліфікаційну категорію – 8 чоловік, ІІ кваліфікаційну категорію – 7 чоловік, категорію «спеціаліст» - 3 чоловік, звання «старший вчитель» - 3.

   У 2017/2018 навчальному році проходила атестація 8 педагогічних працівників:

   Коваленко С.Д., вчитель початкових класів – підтвердила 11 тарифний розряд.

    Ільченко О.І., вчитель початкових класів – підтвердила кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії».

   Бердник О.І., вчитель початкових класів – підтвердила кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії», присвоєно звання «Старший вчитель».

   Петля А.В., вчитель фізичної культури – присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії».

   Ковтун М.М., практичний психолог – присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії».

   Михайлев О.В., вчитель історії – присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії».

   Драгункіна В.В., соціальний педагог – присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії».

  Драгункіна А.Г., вихователь ГПД – присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії».

   Артемівський НВК продовжив роботу над реалізацією виховної теми: «Формування загальнолюдських цінностей на основі народної моралі з використанням місцевого краєзнавчого матеріалу як засіб виховання громадянина-патріота».

   Виховна робота була спланована на 2017-2018 н. р. відповідно до методичних рекомендацій до програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів у ЗНЗ» за шістьма змістовними лініями (ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, до людей, до природи, до мистецтва, до праці, до себе), що включені до річного плану роботи НВК. Визначені основні завдання:

   Реалізовувалися ці завдання через системне проведення загальношкільних та класних заходів, роботу органів учнівського самоврядування, роботу з батьками, спільну діяльність НВК та громадських організацій.

   У 2017-2018 н. р. учні НВК були охоплені гуртковою роботою: «Паперопластика» (керівник: Коваленко С.Д.) - 15 учнів, що становить 17 % від загальної кількості дітей; «Юні екскурсоводи» (керівник: Чугай К. М.) - 15 учнів (17 % від загальної кількості дітей); «Історичне краєзнавство» (керівник: Михайлев О. В.) – 15 учнів (17 % від загальної кількості дітей); секція з футболу (керівники: Киценко А. М.) - 37 учнів, що становить 41 % від загальної кількості дітей. Всього гуртковою роботою охоплено 51 учень НВК (це 57 % від загальної кількості дітей).

    Робота щодо організації соціального захисту дітей та підлітків у 2017-18 н. р. проводилася відповідно до плану громадським інспектором з охорони дитинства. На кінець навчального року за списками учнів НВК (90 учн.) та вихованців ДНЗ (20 діт.), дітей пільгового контингенту (44 дит.). Виявлено, що дітей з неблагополучних сімей; з девіантною поведінкою; дітей з кризових сімей; дітей, у яких батьки інваліди; дітей загиблих військовозобов’язаних, працівників внутрішніх справ, шахтарів, журналістів; дітей, у яких батьки є трудовими мігрантами, дітей інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування, що знаходяться у прийомній сім’ї немає. Встановлено, що малозабезпечених сімей - 5 сімей (12 діт.); багатодітних сімей - 8 (18 діт.); неповних сімей - 9 (12 діт.); матерів-одиначок – 9 сімей (13 дітей); напівсиріт - 5 сімей (5 діт.); переселенці із зони АТО – 1 сім’я (1дит.); сім’я, яка опинилася в складних життєвих обставинах: 1 сім’я (2 діт.); дітей-сиріт, що знаходяться під опікою – 2.

   На обліку в справах неповнолітніх, в кримінальній поліції за цей навчальний рік не стояв жоден учень НВК. На внутрішньо шкільному обліку – 1 (Шаталов К. - 7 клас; Н-з № 298 від 15.12.2015 р. «Про постановку учня на внутрішньо шкільний облік та призначення громадського вихователя»). З дитиною проводили бесіди «Правила поведінки під час уроків та на перервах», «Шкідливі звички», класний керівник, практичний психолог, адміністрація. Практичним психологом проводилася діагностична, консультативна та корекційно-відновлювальна робота з учнем та батьками, індивідуальні заняття з учнем по зменшенню рівня прояву емоції гніву та агресії. Шаталов К. відвідував спортивну секцію з футболу.

   Велика увага приділялася роботі з безпеки життєдіяльності. Як результат - зменшилася кількість випадків травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу (у 2015-16 н. р. – 3 учн., у 2016-17 н. р. – 2 учн., у 2017-2018 н. р. – 1 учн.).

   Постійний контроль за відвідуванням учнями занять в НВК також дав свої результати. Кількість пропусків учнями занять з поважних причин (у 2015-16 н. р. – 2,7 %, у 2016-17 н. р. – 2,2 %, у 2017-2018 н. р. – 2,2 %) залишається сталою, відсоток відвідування учнями занять в НВК збільшився (у 2015-16 н. р. – 90,6%, у 2016-17 н. р. – 91,2%, у 2017-2018 н. р. – 92,1%). Надалі будемо підтримувати даний рівень виховної роботи з учнями та батьками.

   На базі НВК щорічно функціонує табір з денним перебуванням, у якому діти мають змогу відпочити та оздоровитися. При цьому, діти пільгової категорії, із багатодітних сімей, діти із багатодітних сімей та працівників соціальної сфери.

   Громадським інспектором, соціальним педагогом, класними керівниками, членами батьківського комітету проводилося контрольне обстеження умов проживання і виховання дітей-сиріт, що знаходиться під опікою (Кулабухов Олег 7 кл. та Кулабухова Вероніка 3 кл.). Складено акти обстеження.

   Надавалася матеріальна допомога з фонду всеобучу дітям пільгових категорій для придбання шкільної форми (5 учням Кулабухову О.- учню 7 класу, Кулабуховій В. - учениці 3 класу, Друзіну К.- учню 4 класу, Друзіну С.- учню 2 класу, Друзіній М.- учениці 1 класу, на 3000 грн.).

   У гуртках та секціях, що працюють в НВК у цьому навчальному році, було задіяно 23 учні пільгового контингенту (це 54 % від загальної кількості дітей-пільговиків).

   Контролювалося забезпечення дітей пільгових категорій харчуванням згідно з вимогами чинного законодавства. На кінець 2017-2018 н. р. безкоштовно харчувалися - 2 учні пільгових категорій 1-4 класів, 8 учнів – 5-11 класів.

   Протягом навчального року здійснювався щоденний підвіз учнів (17 діт.) та вихованців ДНЗ (5 діт.) до НВК з с. Борщова, с. Гарашківка, с. Новий Бурлук.

   За результатами поглибленого медогляду було виявлено, що до основної групи віднесено 68 учнів, до підготовчої – 17 учнів, до спецгрупи – 2 учні НВК.

   Працівники НВК також проходять щорічні медичні огляди, медичні книжки зберігаються у НВК протягом навчального року. Професійних захворювань не виявлено. Атестоване робоче місце кухаря. За результатами атестації за шкідливими умовами праці кухарю надано право на додаткову відпустку, щомісячна доплата у розмірі 12 % посадового окладу.

   Значна робота проводиться щодо дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Наказом по НВК визначено відповідальних за дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, життя та здоров’я учнів та працівників НВК, визначено їх функціональні обов’язки. Учасники навчально-виховного процесу регулярно проходять інструктажі, навчання та перевірку знань з охорони праці. Ведуться журнали реєстрації інструктажів, інструкцій, обліку нещасних випадків, тощо. Відповідальні особи за потребою проходять функціональне навчання із пожежної безпеки, охорони праці, цивільного захисту.

   Відповідно до Програми «Освіта Печеніжчини», Рішення ХХІІ сесії VІІ скликання Печенізької районної ради від 06.03.2018 «Про затвердження Умов про призначення та виплати стипендій обдарованим і талановитим учням закладів освіти Печенізького району Харківської області», Рішення ХХV сесії VІІ скликання Печенізької районної ради від 21.06.2018 «Про виплату стипендії обдарованим і талановитим учням закладів освіти Печенізького району Харківської області» з метою морального стимулювання учнів за успіхи у навчанні та високі результати ЗНО, перемоги на обласному та Всеукраїнському рівні учнівських олімпіад активному житті НВКу 2018 році виплачено стипендію таким учням:

- Ільченку Дмитру Вікторовичу, учню 11 класу – 3000 грн.;

- Кормільцю Денису Андрійовичу, учню 9 класу – 3000 грн.

   За рішенням спільних зборів педагогічного колективу та Ради НВК запроваджено нагородження учнів Похвальними листами, Грамотами Дипломами.

   Педагогічні працівники НВК за сумлінну праці та високі результати підготовки учнів до ЗНО, учнівських конкурсів та олімпіад також отримали премії у розмірі посадового окладу. Вперше у січні 2018 року премії у розмірі посадового окладу отримали і технічні працівники НВК.

   Робота зі зверненнями громадян регламентується чинними законодавчими актами та наказом по НВК. Усі звернення фіксуються, визначається тип звернення, приймаються рішення щодо вирішення питання та надається ґрунтовна відповідь. Протягом 2017/2018 навчального року на особистому прийомі у директора НВК порушувалися питання організації харчування та якості продуктів, поведінки учня з девіантною поведінкою, некоректна поведінка вчителя. За підсумками роботи зі зверненнями громадян видано наказ.

   До управління діяльністю НВК залучаються педагогічний колектив через діяльність педагогічної ради, батьки, як члени Ради НВК, батьківських комітетів класу та НВК, громадськість. Кожна із спільнот має можливість внести пропозиції, висловити незадоволення, надати допомогу. Річний план роботи НВК включає розділи із планування діяльності педагогічної ради, співпраці з батьками та організаціями.

      Продовження звіту 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Июнь 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Корисні Посилання