Меню сайту
Калькулятор
Статистика

ВИХОВНА ТА ПОЗАКЛАСНА РОБОТА

   Виховна робота в Артемівському НВК у 2017-2018 н. р. була спрямована на реалізацію нормативно-правових документів: Конституції України, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про Збройні Сили України», «Про загальний військовий обов’язок і службу»; Указів Президента України: «Про День Гідності та Свободи» - від 13.11.2014 № 872, «Про День Соборності України» - від 13.11.2014 № 871, «Про День захисника України» -14.10.2014 № 806, від 13.10.2015 р. № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від 26.11.2016 р. №523 «Про заходи у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 рр.», від 30.10.2001 р. №1020/2001 «Про День партизанської слави», від 30.09.2010 р. №927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей і молоді», від 23.08.2004 р. №987/2004 «Про День Державного Прапора України», «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей України» від 16.12.2011 №1163/2011, «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1920 рр.» від 22.01.2016, «Про заходи з відзначення діяльності Українських Січових Стрільців та 100-річчя їх перемоги на горі Маківка» від 21.04.2015 р. №228; «Про Концепцію державної мовної політики» від 15.02.2010 №161; Доручення Президента України від 23.04.2010 р. №01-01/749 стосовно забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації їхніх прав на охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та гармонійний розвиток; від 30.08.2012 №01-01/2338 щодо поліпшення захисту прав та законних інтересів дітей, забезпечення розв’язання нагальних проблем, соціального захисту дітей, які його потребують; Постанов КМУ: від 24.02.2016 №111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»; Розпоряджень КМУ: від 08.09.2009 №1494 «Про затвердження Плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини»; від 04.06.2015 р. №586-р «Про утворення Організаційного комітету та затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 150-річчя від Дня народження М. Грушевського»; від 23.09.2015 р. №998-р. «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року»; від 23.11.2015 № 1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року»; Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, плану заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджених наказом МОН України від 16.06.2015 №641; наказу МОН України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»; листів МОН України від 28.09.2009 р. №1/9-664 «Про своєчасне виконання доручення КМУ» (на виконання доручення КМУ від 21.04.2008 р. №6576/5/1-08 до листа Президента України від 04.02.2008 р. №1-1/208 щодо забезпечення належних умов розвитку народного музичного мистецтва в Україні); Розпоряджень голови Харківської обласної державної адміністрації від 19.12.2014 р. № 667 «Про затвердження плану заходів з виконання до 01.01.2017 р. Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року; від 24.01.2010 №24 «Про затвердження заходів з профілактики правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів, вчинених неповнолітніми»; Листів МОН України від 07.10.2016 № 1/9-542 «Щодо застосування державної мови»; «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти» від 24.06.2015 № 1/9-302; №1/9-413 від 27.07.2017 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 н. р.» ; від 28.07.2017 р. №1/9-414 «Про забезпеченість психологічної служби системи освіти України та пріоритетні напрями діяльності у 2017-2018 навчальному році»; від 12.07.2017 № 1/9-385 «Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році»; наказів районного відділу освіти щодо організації та проведення виховної роботи.

  Артемівський НВК продовжував працювати над темою: «Формування загальнолюдських цінностей на основі народної моралі з використанням місцевого краєзнавчого матеріалу як засіб виховання громадянина-патріота».

   З учнями класні керівники працювали над: «Виховання здорового способу життя» (1 кл. – Бердник О.І.); «Формуванням загальнолюдських цінностей на основі традицій сім’ї, школи, держави» (2 кл. – Коваленко С. Д.); «Формуванням морально-духовних цінностей в учнів молодших класів» (3кл. – Ільченко О.І.); «Вихованням культури поведінки молодших школярів на традиціях і звичаях українського народу та рідного краю, виховання громадянина-патріота» (4 кл. - Куц І. І.); «Формування навичок особистості, засвоєння основ загальнолюдської моралі, звичаїв і традицій рідного народу, зміцнення любові до Батьківщини» (5 кл. – Петля А.В.); «Формування морально-етичних цінностей на засадах людино центризму в ході реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді» (6 кл. – Михайлев О. В.); «Вихованням всебічно-розвиненої, духовно-багатої особистості, громадянина-патріота на основі народних традицій рідного краю» (7 кл. – Драгункіна А. Г.); «Виховання загальнолюдських цінностей дітей на основі традицій українського народу» (8 кл. – Отченашко О. О.); «Формуванням загальнолюдських цінностей з метою виховання громадянина-патріота» (9 кл. – Коваленко С. І.); «Використанням місцевого краєзнавчого матеріалу як умови для виховання людини громадянського суспільства та відповідної йому моральної культури особистості, орієнтованої на загальнолюдські та національні цінності» (10 кл. – Половян Н. В.); «Виховання учнівського колективу на засадах народної моралі з використанням місцевого краєзнавчого матеріалу» (11 кл. – Драгункін В.В.).

  Виховна робота була спланована на 2017-2018 н. р. відповідно до методичних рекомендацій до програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів у ЗНЗ» за шістьма змістовними лініями (ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, до людей, до природи, до мистецтва, до праці, до себе), що включені до річного плану роботи НВК. Визначені основні завдання:

 • виховувати громадян-патріотів, що шанують рідну державу; усвідомлюють свої права, свободи, обов’язки; формувати в учнів психологічні та морально-вольові якості (стійкість, мужність, справедливість, доброчинність), соціальну активність, інтерес до вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії українського народу; до представників інших народів; толерантне ставлення до їхніх цінностей, традицій, мови, вірувань; спонукати до фізичного вдосконалення;
 • формувати в учнів фізичну витривалість, гігієнічні навички, навички ведення здорового способу життя; виховувати вміння турбуватися про безпеку власної життєдіяльності; виховувати культуру пізнання внутрішнього світу; здатність орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов життя;
 • виховувати повагу і любов до роботи, готовність і здатність працювати як за власними, так і суспільними інтересами; готувати учнів до майбутньої професійної діяльності; формувати трудову активність у дітей; виховувати конкурентоспроможну особистість, здатну до самореалізації за умов ринкових відносин;
 • формувати екологічну культуру особистості, вміння усвідомлювати себе як частину природи; виховувати любов до природи, до рідного краю, відчуття відповідальності за неї, як за національне багатство; залучати учнів до активної екологічної діяльності;
 • виховувати в дітей естетичні погляди, смаки, які ґрунтуються на кращих національних надбаннях; формувати уміння примножувати культурно-мистецьке надбання народу; відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті; духовно збагачувати учнів, розширювати їх світогляд; залучати дітей до художньої самодіяльності.
 • виховувати моральні почуття, переконання і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, що діють у суспільстві; вміння наслідувати кращі моральні зразки своєї родини, українського народу; виховувати людяність, ввічливість, уважність, скромність, тактовність, делікатність, пунктуальність, дисциплінованість, любов і повагу.

   Реалізовувалися ці завдання через системне проведення загальношкільних та класних заходів, роботу органів учнівського самоврядування, роботу з батьками, спільну діяльність НВК та громадських організацій.

   У 2017-2018 н. р. в НВК відзначалися тижні: профілактики правопорушень, безпеки дитини, безпеки дорожнього руху, права, профілактики правопорушень, ЦО; дні: партизанської слави; ветеранів та Міжнародний день людей похилого віку; Міжнародний день проти насильства; працівників освіти; Захисника України; Міжнародний день інвалідів; Гідності і свободи; боротьби зі СНІДом; Збройних Сил України; Соборності України; пам’яті героїв Крут; пам’яті учасників бойових дій на території інших держав; пам’яті Т. Г. Шевченка;Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів; довкілля, пам’яті та примирення; сім’ї; захисту прав дитини; Конституції України, Незалежності України; Скорботи; Всеукраїнський Олімпійський день; річниці:150-річчя від дня народження М. Грушевського; 70-ті роковини трагічних подій – масової депортації цивільного населення західноукраїнських областей до східних регіонів колишнього СРСР; 85-ті роковини пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр.; аварії на Чорнобильській АЕС; 100-річчя від дня народження В. Сухомлинського; 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.

   Класні керівники, вчителі-предметники, соціальний педагог, бібліотекар, педагог-організатор організовували та проводили з дітьми: бесіди з переглядом презентацій «Поведінка біля водоймищ. Правила, яких не можна порушувати», «Пожежонебезпечні речовини та матеріали. Пожежна безпека при поводженні з синтетичними, горючими, легкозаймистими матеріалами та речовинами», «Вогонь – друг, вогонь – ворог. Причини і наслідки пожеж», «Дії під час виникнення пожеж у власному будинку», «Правила поведінки та перша допомога під час техногенної і пожежної безпеки, при надзвичайних ситуаціях», «Правила поводження з ВНП, невизначеними предметами та речовинами», «Дії під час виникнення пожежі у власному будинку. Способи захисту органів дихання від чадного газу», «Обережно! Оголений електропровід», «Допомога утопаючому. Рятувальні прийоми та засоби надання першої долікарняної допомоги потерпілому», «Безпечна поведінки біля водних об’єктів», «Права дітей. Конвенція про права дитини», «Пунктуальність і відповідальність», «Дотримання правил для учнів», «Відповідальність за свої вчинки», «Дорога Вячеслава Чорновола», «Обережно: тонкий лід», «Правила поведінки на кризі. Надання допомоги потерпілому взимку», «Безпечний відпочинок біля водоймищ», «Правила поведінки на воді. Надання допомоги потерпілому взимку», «Калейдоскоп професій», «Правила поведінки у НВК», «Вміння знаходити себе в суспільстві», «Поведінка в громадському транспорті»; відверту розмову «Проблеми рабства та його сучасні прояви»; урок пам’яті «Героям Крут присвячується»; розповіді з переглядом презентації «Герої Крут», «Обличчя української історії. В’ячеслав Чорновіл…»; перегляд та обговорення відеофільму «Герої не вмирають»; уроки мужності «Ними пишається ненька-Україна», «Пам’ятай про минуле», «Зростаймо патріотами», «Незаконно депортовані з Батьківщини», «Ваш подвиг вічний живе у серцях», «Пам'ять у наших серцях», «Вічна пам’ять загиблим, слава нашим дідам!», «Ми про вас пам’ятаємо»; конкурс поробок « Дари осені»; мітинг «Пам’ятати варто!»; вікторину «Абетка безпеки»; свята «Перший день осені, ти незабутній!», «Учителю мій, наставнику добрий!», «Я – син своєї землі!», «Осінь-чарівниця завітала в гості», «Зимові пригоди Діда Мороза», «Привіт, з Новим роком», «Дзвоника останні позивні»; випускний бал; музичні вітальні «Любов осяває всім душі», «Чарівні мелодії весни»; вечір-зустріч «Рідна школа, лагідна і мила. Моя радість і моя печаль»; ярмарок солодощів до Дня Святого Миколая; благодійну кутю; природоохоронну акцію «Зимовий вернісаж»; єдиний урок Соборності «Єднання заради незалежності»; конкурси «Новорічна композиція», «Різдвяна писанка»; демонстрацію «Україна – країна сонця на карті світу»; розповіді «Операція «Захід», «Олімпійська команда України», «Жертви політичних репресій», «Зима, яка нас змінила»; тематичні загальношкільні лінійки «День Соборності України», «Основи цивільного захисту»; урок пам’яті з переглядом фільму «Чорнобиль…Трагедія…Пам’ять»; свічку пам’яті «Україна пам’ятає, світ визнає!»; диспути «Свавілля злочинних режимів», «Культура – повага до людей і до себе»; тематичні діалоги «Україна гідна свободи!» з переглядом відеофільму «Революція Гідності. Хронологія подій», «Об’єднання заради майбутнього» з переглядом фільму «Акт злуки»; круглі столи «Операція «Захід»: штучне знищення українців», «Шкідливі звички не варті вашої уваги», «Мужність і відвага крізь покоління», «Українське законодавство, міжнародні документи та законодавство зарубіжних країн щодо боротьби з торгівлею людьми», «Захищене і здорове покоління»; зустріч-бесіду «Нащадки гідні своїх дідів»; урок правознавства «Правопорушення поширені серед дітей. Відповідальність за них»; години спілкування «Права та обов’язки дітей», «Чорнобиль – вічний біль», «Маленька людина та великий світ», «Скарбничка людяності»; моделювання ситуацій «Захист під час техногенної аварії; правові лекторії «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Права дитини на папері і в житті»; практичні заняття «Допомога утопаючому. Перша допомога при надзвичайній ситуації», «Допомога утопаючому. Рятувальні прийоми та засоби надання домедичної допомоги потерпілому», «Допомога утопаючому. Рятувальні прийоми та засоби надання домедичної допомоги потерпілому»; інформаційний калейдоскоп «Не будь собі ворогом»; інформаційну хвилинку «Здоров’я – запорука успіху»; Всеукраїнський урок «Права людини»; усні журнали «Права дитини гарантовані Конституцією», «Подорож у країну здоров’я», «Історик, політик, державний діяч М. Грушевський», «Перегляд і ознайомлення з друком Конституції України, Конвенцією про права дитини»; відео лекторій «Я і поліція»; урок-бесіду «Здоровий спосіб життя»; відверті розмови «Що залишається на легенях під час тютюнопаління», «Про європейський вибір України та українців» ; спортивні змагання «Козацькі забави», «Веселий м’яч», «Юні футболісти», «Веселі старти», «Завжди до перемоги», «Гей ви, хлопці, славні козаки»; групові естафета з елементами виконання нормативів ЦО; ігрові вправи «Правила поведінки у суспільстві»; виховні години «Скажімо шкідливим звичкам – ні!», «Здорові звички – здоровий спосіб життя», «Скажімо курінню – ні», «Я дитина і маю права»; рольові ігри «Я і закон», «Не робіть моїх помилок»; виставки малюнків «Моя вільна Україна», «Право очима дитини», «Охорона праці очима дітей»; тематичні виставки художньої літератури «Подвиги партизан Другої Світової війни», «Видатна постать – М. Грушевський», «Герої не вмирають», «Чорні сторінки історії: голодомор 1932-33 рр.», «Право у нашому житті», «Життя і діяльність В. Чорновола», «На шляху до Соборності України», «Шляхи поширення радіації та способи захисту від неї».

   Для учнів 7-11 класів були організовані зустрічі з головним спеціалістом служби у справах дітей Печенізької РДА та фахівцем із соціальної роботи ПРЦСССДМ, які провели бесіди «Права дитини», «Підліткова злочинність», «Попередження ВІЛ-інфекції».

   Організовувалися екскурсії по Закарпатській області «Мальовничі Карпати», відвідини меморіального комплексу «Дробицький яр», до краєзнавчого музею ім. Сулими смт. Печеніги.

   Розроблено пам’ятки для учнів «Правила надання першої медичної допомоги потерпілому при утопленні», «Біля річки відпочивай, правила не забувай!», оновлені куточки «Безпека життя», в якому розміщено правила поводження на водних об’єктах та правила надання першої медичної допомоги утопаючому, правила надання першої медичної допомоги потерпілим при переохолодженні та обмороженні, «Куточок допризовника», «Профорієнтаційний вісник». У класних кімнатах були розміщені куточки національної символіки, безпеки життєдіяльності учнів та правового виховання.

   Учні постійно мали доступ до інформації про професії, які існують на ринку праці, та можливість визначати свої нахили, використовуючи термінал. Практичний психолог проводила тестування учнів 9 класу на профпридатність, за результатами якого діти мали можливість визначитися зі своїми нахилами та здібностями.

   Працівники ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, Чугуївського професійного ліцею, Чугуївського професійного аграрного ліцею, Липковатівського аграрного коледжу проводили бесіди з учнями 9-11 кл. «Спеціальності і факультети закладів освіти».

   Систематично проводилася робота з батьками. На батьківських зборах висвітлювалися питання: «Здорові діти – здорова нація», «Відповідальність батьків за збереження здоров’я дітей», «Насилля – не метод виховання», «Відповідальність батьків за вчинки дітей», «Кримінальна відповідальність», «Екологічне виховання дітей в сім’ї», «Наркоманія та її наслідки», «Права та обов’язки дітей», «Наслідки для дітей від насильства в сім’ї», «Попередження дитячого травматизму та правопорушень школярів», «Дотримання учнями правил внутрішнього розпорядку НВК», «Виховний потенціал сім’ї», «Роль батьків у боротьбі з палінням, вживанням алкогольних напоїв», «Виховання протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації», «Здоровий спосіб життя». «Попередження дитячого травматизму та правопорушень школярів», «Насилля – не метод виховання», «Роль батьків у боротьбі з палінням, вживанням алкогольних напоїв», «Літнє оздоровлення».

   Здійснювався контроль відвідування учнями занять в НВК протягом навчального року. Дітей, що не відвідували заняття без поважних причин, не зафіксовано. Було виявлено, що велика кількість пропущених занять з поважних причин залишається, як і в І семестрі, у 7, 9, 11 класах. Класні керівники провели ще раз роз’яснювальну роботу з батьками щодо обов’язкового відвідування учнями занять в НВК.

   На обліку в справах неповнолітніх, в кримінальній поліції за цей навчальний рік не стояв жоден учень НВК. На внутрішньо шкільному обліку – 1 (Шаталов К. - 7 клас; Н-з № 298 від 15.12.2015 р. «Про постановку учня на внутрішньо шкільний облік та призначення громадського вихователя»). З дитиною проводили бесіди «Правила поведінки під час уроків та на перервах», «Шкідливі звички», класний керівник, практичний психолог, адміністрація. Практичним психологом проводилася діагностична, консультативна та корекційно-відновлювальна робота з учнем та батьками, індивідуальні заняття з учнем по зменшенню рівня прояву емоції гніву та агресії. Шаталов К. відвідував спортивну секцію з футболу.

   Протягом навчального року надавалася підтримка обдарованим дітям у НВК, їх творчому, інтелектуальному, духовному та фізичному розвитку. До банку обдарованих дітей були включені учні 1-11 класів (29 діт.), які залучалися до участі у різних етапах дитячих та молодіжних турнірів, олімпіад, конкурсів, акцій, виставок творчих робіт:

 • районному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.. Т. Шевченка (4 уч.);
 • обласному етапі фестивалю ораторського мистецтва «Стежок у світі є багато та лиш одна веде крізь все життя» (1 уч.);
 • Всеукраїнському творчому конкурсі «Малюнок, вірш, лист до мами» (3 уч.);
 • обласному етапі конкурсу дитячого малюнка «Солдати миру» (3 уч.)
 • районних та шкільних етапах олімпіад (8 уч., 7 учн - на обл. ет.);
 • районних турнірах (7 уч., ІІ м. з географії; ІІІ м. з фізики, біології);
 • ІІ зональному етапі Всеукраїнського фестивалю ДЮП (5 уч.);
 • ІІ етапі Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт» (7 учн.);
 • Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку «Я маю право» (1 уч.);
 • районній виставці писанкарства «Українська Великодня писанка» (2 уч.);
 • районному вернісажі «Чорнобиль немає минулого часу» (2 уч.);
 • районному етапі Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу «Не жартуй з вогнем» (1 уч.., І м.);
 • районному етапі виставки писанкарства «Різдвяна писанка» (1 учн.);
 • районному етапі виставки юних природо охоронців «Зимовий вернісаж» (1 учн.);
 • районному етапі конкурсу «Новорічна композиція» (5 уч., 1 учен. – І м.);
 • районному етапі конкурсу ораторського мистецтва (1уч. – І м. у р-н., участь у обл.);
 • районному етапі акції «Молодь за здоровий спосіб життя» (2 уч.);
 • Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Я маю право» (1 учн.);
 • районній виставці малюнків «Мій біль - Афганістан» (3 уч.);
 • районній виставці малюнків «Охорона праці очима дітей» (2 уч.);
 • районній фотовиставці «Територія пригод» (2 уч.);
 • Всеукраїнському юнацькому фестивалі «В об’єктиві натураліста» (1 уч.);
 • Районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» (6 уч.);
 • обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура) (8 уч.);
 • чемпіонаті харківської обл. з футболу (6 уч.);
 • чемпіонаті харківської обл. з волейболу (4 уч.);
 • районному етапі Всеукраїнських змагань з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» (3 учн., ІІ м. в р-н);
 • І та зональному етапі чемпіонату України з баскетболу (6 учн. - І м., ІІІ м. у р-н);
 • ІІ зональний етап змагань з волейболу обласних щорічних спортивних змагань «Спорт протягом життя» (3 учн.).

   Переможці нагороджені грамотами та дипломами різних рівнів.

   Обдаровані діти розкривали свої поетичні, акторські, вокальні та танцювальні здібності під час проведення шкільних заходів: свят «Перший день осені, ти незабутній!» (7 учн.), «Учителю мій, наставнику добрий!» (29 учн.), «Я – син своєї землі!» (7 учн.), «Осінь-чарівниця завітала в гості» (13 учн.) , «Зимові пригоди Діда Мороза» (11 учн.), «Привіт, з Новим роком» (9 учн.), «Новорічний карнавал» (15 учн.); музичних віталень «Любов осяває всім душі» (16 учн.), «Чарівні мелодії весни» (13 учн.), ; ярмарку солодощів до Дня Святого Миколая (22 учн.); благодійної куті (2 учн.), уроку мужності «Пам’ятай про минуле» (11 учн.); вечора-зустрічі «Рідна школа, лагідна і мила. Моя радість і моя печаль» (19 учн.); зустрічі-бесіди «Нащадки гідні своїх дідів» (12 учн.); мітингу-реквієму «Памятати варто!» (6 учн.).

   Учнівське самоврядування в НВК у 2017-2018 н. р. співпрацювало з вчительським колективом, батьками, громадою села. Учнівську Раду «Скарби серця», що складалася з семи центрів («Дозвілля», «Знання», «Інформація і преса», «Дисципліна і порядок», «Спорт і здоров’я», «Шефська допомога», «Господар»), очолював президент НВК, обраний у 2015-2016 н. р.. До складу центрів входили діти 5-11 класів, що на початку вересня були обрані на відкритих класних учнівських зборах. Працювала УР відповідно до плану роботи на навчальний рік.

   За­сідання членів ради відбувалися один раз на місяць, на них учні розглядали питання: організації та проведення загальношкільних заходів; участі у святах, конкурсах, виставках; перевірка стану ведення щоденників, класних куточків; чергування по школі; волонтерська допомога.

   Щопонеділка президент НВК проводила загальношкільні та тематичні лінійки, на яких знайомила учнів з планом роботи на тиждень, підводила підсумки проведених заходів, черговий клас зачитував звіт, оголошувалися результати та вітали переможців конкурсів, олімпіад, турнірів, спортивних змагань, оголошувалася інформація про визначні дати та заходи у сучасному світі та з історії.

   Учнівська рада активно допомагала у відзначенні та проведенні таких свят: Першого дзвоника «Перший день осені, ти незабутній», «Учителю, святий твій труд!» (до Дня працівників освіти), «Зимові пригоди Діда Мороза», «Привіт! З Новим роком!», «Новорічний карнавал», «Благодійна кутя»; проводили вечори: «Осінь-чарівниця завітала в гості», «Любов осяває всім душі» (до Дня закоханих), зустрічі випускників «Рідна школа, лагідна і мила. Моя радість і моя печаль», музичної вітальні «Чарівні мелодії весни» (до Міжнародного жіночого дня); Мітинг до Дня Перемоги «Пам’ятати варто!», свято останнього дзвоника «Дзвоника останні позивні».

   УР брала участь у відзначенні: Дня фізичної культури та спорту (спортивні змагання «Веселі старти», «Вперед до перемоги»), Дня партизанської слави «Пам’ятай про минуле», Міжнародний день людей похилого віку (акція милосердя допомоги людям похилого віку), Дня гідності і свободи, Дня Захисника України «Я – син своєї землі!», Дня пам’яті жертв голодомору 1932-33 р.р (свічка пам’яті «Україна пам’ятає, світ визнає!»), Міжнародного дня боротьби зі СНІДом, Дня збройних сил України «Я - син своєї землі!», Дня Соборності України, Дня пам’яті Героїв Крут, Дня пам’яті учасників бойових дій на території інших держав, Дня Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні, Дня пам’яті Т.Г. Шевченка, всесвітнього дня здоров’я, Дня ЦО, Дня Чорнобильської катастрофи, Дня сім’ї та Дня Матері.

Наступна сторінка

      Річний план роботи

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Сентябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Корисні Посилання