Меню сайту
Калькулятор
Статистика

Стаття 30 Закону України про освіту

Статут закладу освіти

   Статут Артемівського НВК «ДНЗ - ЗОШ І-ІІІ ступенів» розміщено за посиланням:

http://art-nvk.at.ua/index/statut/0-882

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

    Заява про отримання ліцензії на освітню діяльність

   Про результати державної атестації Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної ради Харківської області

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

   Перелік навчальних програм

Структура та органи управління закладу освіти

   НВК має два підрозділи: дошкільний навчальний заклад та загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

   Відповідно до Статуту НВК вищим органом громадського самоврядування НВК є загальні збори колективу, що скликаються не меше одного разу на рік. Делегатами зборів є представники учнівського та трудового колективу, батьки, представники громадськості.

   До колегіальних органів управління НВК належать Рада НВК та педагогічна рада. За рішенням загальних зборів може бути створена піклувальна рада.

 

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Кваліфікаційний склад педагогічних працівників такий: педагогічний колектив нараховує 22 педагога (у тому числі вихователі ДНЗ), що працюють на постійній основі, з них 20 осіб мають вищу освіту, 2 – базову вищу, 1- непедагогічну вищу освіту. Вищу кваліфікаційну категорію мають 3 осіб, І кваліфікаційну категорію – 8 осіб, ІІ кваліфікаційну категорію – 8 осіб, 11 тарифний розряд - 2 осіб, 10 тарифний розряд 1; звання «старший вчитель» - 4. У НВК працює 1 вчитель-сумісник. 

 Типовий штатний розпис

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

   Навчальний план

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

   Розпорядження Печенізької районної державної адміністрації від 23 травня 2017 № 101 «Про закріплення території обслуговування за навчальними закладами району»: с. Артемівка, с. Борщова, с. Гуслівка, с. Чорномордівка, с. Першотравневе, с. Гарашківка

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

   Нормативна наповнюваність - 364 осіб, у тому числі 35 вихованців ДНЗ

   На початок 2018-2019 н.р. у ЗОШ навчається 95 учнів, з них учнів 1-4 класів – 39 чол., 5-9 класів – 35 учнів, 10-11 класів –21 учнів. Функціонує одна різновікова група ДНЗ - 16 вихованців.

   Випускників 11 класу – 11 учнів, з них: претенденти на нагородження золотою медаллю – 0 учень, срібною – 0 учнів.

Мова (мови) освітнього процесу

   Українська

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

   Заступник директора з навчально-виховної роботи (1 ставка), медична сестра (0,5ставки)

   Заміщення вакантних посад проводиться на безконкурсній основі на піставі заяви про прийом на роботу за умови наявності відповідної фахової освіти.

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

   До послуг учнів 11 класних кімнат, 2 ММК, 30 ПК, спортивна зала, актова зала, футбольний майданчик, тренажерний майданчик, 1 майстерня, їдальня (48 посадочних місць). У ДНЗ - ігрова кімната, спальня (20 ліжок), буфетна.

   7 внутрішніх туалетів для персоналу, учнів та вихованців.

   Бібліотечний фонд налічує – 30312 примірників книг, брошур, журналів. Підручників 5392. Бібліотека забезпечена ПК та під'єднанням до мережі Інтернет

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

   Гуртожиток для категорії здобувачів освіти відсутній. Педагогічний та обслуговуючий персонал житлом не забезпечується.

Результати моніторингу якості освіти

   Моніторинг якості освіти за 2017/2018 навчальний рік

Річний звіт про діяльність закладу освіти

   Звіт про діяльність НВК протягом 2017/2018 навчального року

Правила прийому до закладу освіти

   

ДНЗ: Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До заяви додається копія свідоцтва про народження дитини та довідку із засвідченням факту, що дитина здорова. Таку довідку виписує педіатр або сімейний лікар закладу охорони здоров'я, у якому спостерігається дитина. У довідці лікар має зазначити: прізвище, ім’я, по батькові дитини; дату народження; місце проживання; інформацію про стан здоров’я дитини та можливість відвідування закладу дошкільної освіти. 

Якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, у цій довідці може бути зроблено відповідний запис.

Якщо ж батьки або законні представники вирішать не вказувати в довідці діагноз дитини, то лікар зазначає застереження щодо фізичних навантажень та інші рекомендації медичного характеру. Відповідно, медичні працівники закладів дошкільної освіти володітимуть необхідною інформацією про стан здоров'я дитини.

Усю інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб лікарі чи медсестри фіксують у «Карті профілактичних щеплень»  (форма № 063/о). Цю форму ведуть у амбулаторно-поліклінічних, виховних і навчальних закладах. Відповідно, довідка про проведені щеплення, що містяться у формі № 063/о, дає змогу медичним працівникам освітніх закладів бути ознайомленими з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

Зверніть увагу, що для дітей до 6 років, які йдуть у дитячий садок, не потрібна довідка № 086-1/о чи будь-якої іншої форми. (Відповідно до листа МОЗ України від 24.04.2018 № 111-01/123)

ЗОШ:

Зарахування учнів до 1 класу початкової школи закладів загальної середньої освіти та 1-11 класів протягом навчального року шляхом переведення із інших навчальних закладів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти».

Для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

  • заява на ім’я директора школи;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • медична картка встановленого зразка (086-1/о), довідка про проведені профілактичні щеплення 063/о.

Для прийому до 1-11 класів протягом навчального року шляхом переведення із інших навчальних закладів батьки надають:

Заяву на ім'я директора закладу;

Особова справа дитини;

Документ про отриманий освітній рівень (за наявності)

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

   У закладі є безперешкодний вхід до закладу для візочників, встановлено кнопку виклику, табличка шрифтом Брайля. Відповідно до висновку ПМПК, ІРЦ для здобувачів освіти може бути організоване інклюзивне навчання.

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

   Освітній процес у НВК здійснюється безкоштовно.

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

   У дошкільному підрозділі функціонує гурток «Україна - моя Батьківщина». В школі працює 3 гуртки: юні екскурсоводи, паперопластика, історичне краєзнавство. Працюють секції дитячо-юнацької спортивної школи. Заняття у гуртках та секціях безкоштовні.

Забезпечення харчуванням

Гарячим безкоштовним харчуванням забезпечено 100% учнів початкових класів та дітей (у тому числі вихованців ДНЗ) пільгових категорій. За рахунок батьківської плати харчується 58 учнів.

Вартість харчування на 2019 рік становить: 12 грн. у ЗНЗ; 25 грн. у дошкільному підрозділі, розмір батьківської плати від загальної вартості харчування становить: у сільській місцевості – 40 %.

Творчий потенціал

   Педагогічний колектив працює над темою «Забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі сучасного психолого-педагогічного та організаційно-методичного супроводу навчально-виховного процесу».

   У конкурсі Учитель року брали участь у 2016/2017 навчальному році – 1 учитель (Щеголяєва В.В.).

   Учитель іноземної мови (німецької) Н.В. Половян стала переможцем (Диплом ІІ ступеня) обласного фестивалю огляду освітніх Інтернет-ресурсів.

Підвіз учнів та вчителів, гуртожиток

   До школи здійснюється підвіз 18 учнів та 3 вихованців ДНЗ із сіл Борщова, Гарашківка, Новий Бурлук. Підвіз здійснюється шкільним автобусом. Гуртожиток відсутній.

Фінансова звітність

  Із кошторисом можна ознайомитися за посиланням: Фінансова звітність. А також інформацію про фінансову діяльність розміщено на сайті відділу освіти Печенізької РДА

Звіт про надходження та використання отриманих коштів

За рахунок коштів місцевого бюджету виконано роботи та придбано матеріали:

2017 рік:

З'єднання підземного кабелю високої напруги - 878,75 грн.;

Заміна освітлення та установка розеток у кабінеті фізики - 42 000, 00 грн.;

Ремонт водогону котельні - 25 000,00 грн.;

Встановлення котла та реконструкція котельні - 1 413 474,00 грн.;

2018 рік:

придбання форми футбольної - 7 745,00 грн.;

Придбання сушки для посуду - 9 800,00 грн.;

Придбання бойлера - 2 770,00 грн.;

Придбання комплексу шаф - 4 514, 00 грн.;

Придбання столів - 7 428,00 грн.

За спонсорські кошти у 2018 році придбано проектор для 1 класу Beng M 9S517H - 10 293,00 грн.

Використано батьківських коштів для здійснення поточного ремонту класних кімнат та реконструкцію освітлення у кабінеті 10 класу, та їдальні 22797 грн;

Спонсорскі кошти для ремонту коридорів НВК 2500 грн.

2019 рік:

15 000 грн. - кошти, виділені Артемівською сільською радою на придбання матеріалів для здійснення поточного ремонту (фарба полова, біла, зелена, блакитна, фарба вододисперсійна)

8 200 грн. - кошти, виділені Артемівською сільською радою на придбання унітазів для дитячих туалетів

 

Протидія булінгу

Правила поведінки здобувачів освіти Артемівського НВК «ДНЗ - ЗОШ І-ІІІ ступенів»

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у Артемівському НВК «ДНЗ - ЗОШ І-ІІІ ступенів»

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) у Артемівському НВК «ДНЗ - ЗОШ І-ІІІ ступенів»

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у Артемівському НВК «ДНЗ - ЗОШ І-ІІІ ступенів» та відповідальність осіб, причетних до булінгу

 

 

 

Головна сторінка

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Июль 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Корисні Посилання