Меню сайту
Калькулятор
Статистика

Н А К А З МОН N 128 від 20.02.2002

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 

Н А К А З
 

N 128 від 20.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
6 березня 2002 р.
за N 229/6517


 

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних
навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп
подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних

закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні
окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах


 

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти
N 572 (
z0844-02 ) від 09.10.2002 )


 

На виконання статті 14 Закону України "Про дошкільну освіту"
( 2628-14 ) та статті 14 Закону України "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ) Н А К А З У Ю:

 

1. Затвердити Нормативи наповнюваності груп дошкільних
навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп
подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних
закладів усіх типів та Порядок поділу класів на групи при вивченні
окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах згідно з
додатками 1 та 2.

 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
освіти України від 10.09.97 N 341 ( z0453-97 ) "Про нормативи
граничної наповнюваності класів, груп, гуртків і нормативи поділу
класів при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.97 за
N 453/2257.

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Державного секретаря Богомолова А.Г. та Науменка Г.Г.

 

Державний секретар В.О.Зайчук
 

Погоджено:
Міністерство фінансів України
Перший заступник Державного секретаря А.А.Максюта

 

Міністерство охорони здоров'я України
Перший заступник Державного секретаря Ю.В.Поляченко


 

Додаток 1 до наказу
Міністерства освіти і науки
України від 20.02.2002 N 128

 

Нормативи
наповнюваності груп дошкільних навчальних
закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів),
груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх
навчальних закладів усіх типів

 

------------------------------------------------------------------

| | Наповнюваність |

| Показники | не повинна |

| | перевищувати |

|---------------------------------------------+------------------|

|1. Дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) | |

| компенсуючого типу: | |

| спеціальні | |

| групи для дітей: | |

| глухих, сліпих, із складними вадами | |

| розвитку | 6 |

| зі зниженим слухом, з порушенням | |

| опорно-рухового апарату, глибоко | |

| розумово відсталих | 8 |

| з важкими порушеннями мови, | |

| затримкою психічного розвитку, | |

| косоокістю і амбліопією, зі зниженим | |

| зором, розумово відсталих і хворих на | |

| сколіоз | 10 |

| з фонетико-фонематичним | |

| недорозвитком мови | 12 |

| санаторні | |

| групи для дітей: | |

| до трьох років | 15 |

| від трьох і старше років | 20 |

|---------------------------------------------+------------------|

|2. Загальноосвітні школи-інтернати | |

| групи для дітей дошкільного віку | 20 |

| 1-12-й класи та виховні групи для дітей | |

| шкільного віку | 25 |

|---------------------------------------------+------------------|

|3. Навчальні інтернатні заклади для | |

| дітей-сиріт і дітей, позбавлених | |

| батьківського піклування | |

| дошкільні групи для дітей одного віку | 20 |

| дошкільні групи різновікові | 15 |

| 1 - 9-й класи та виховні групи | 25 |

| 10 - 12-й класи та виховні групи | 20 |

|---------------------------------------------+------------------|

|4. Спеціальні загальноосвітні школи | |

| (школи-інтернати) * | |

| 1-12-й класи та виховні | |

| групи для дітей: | |

| глухих, сліпих | 8 |

| зі зниженим слухом, з наслідками | |

| поліомієліту і церебральним | |

| паралічем, глибоко | |

| розумово відсталих | 10 |

| зі зниженим зором, з важкими | |

| порушеннями мови, | |

| розумово відсталих, із затримкою | |

| психічного розвитку | 12 |

| із складними вадами розвитку | 6 |

|---------------------------------------------+------------------|

|5. Школи соціальної реабілітації | |

| групи (класи) | 18 |

|---------------------------------------------+------------------|

|6. Загальноосвітні санаторні школи | |

| (школи-інтернати) | |

| 1 - 12-й класи та виховні групи | 20 |

|---------------------------------------------+------------------|

|7. Групи подовженого дня | 30 |

------------------------------------------------------------------

____________
* Наповнюваність дошкільних груп спеціальних загальноосвітніх
шкіл (шкіл-інтернатів) відповідає наповнюваності груп спеціальних
дошкільних закладів для дітей з відповідними вадами розвитку.

Мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних
занять та курсів за вибором у загальноосвітніх навчальних закладах
міської місцевості становить 8 чоловік, сільської місцевості - 4
чоловіки.

 

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти N 572 (
z0844-02 ) від 09.10.2002 )

 

Начальник департаменту економіки та
соціального розвитку П.М.Куліков


 

Додаток 2 до наказу
Міністерства освіти і науки
України від 20.02.2002 N 128

 

Порядок
поділу класів на групи при вивченні окремих
предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

 

При вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних
закладах для посилення індивідуальної роботи з учнями
запроваджується поділ класів на групи.

 

------------------------------------------------------------------

| Предмети, при вивченні яких класи підлягають | При кількості|

| поділу на групи | учнів у класі|

|------------------------------------------------+---------------|

|1. При проведенні уроків з трудового навчання | |

|(крім загальноосвітніх шкіл-інтернатів для | |

|дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського | |

|піклування, санаторних та спеціальних | |

|загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) | |

| 5 - 9-й класи | |

| міська місцевість | більше 27 |

| сільська місцевість | більше 25 |

| 10 - 12-й класи | більше 27 |

|------------------------------------------------+---------------|

|2. При вивченні державної (незалежно від мови | |

|навчання) та інших мов (включаючи іноземну | |

|мову), які не є мовами навчання, а вивчаються | |

|як предмет | більше 27 |

|------------------------------------------------+---------------|

|3. При вивченні мов національних меншин | дві групи |

|(наприклад, російської та кримсько-татарської, | з кількістю |

|молдавської та угорської, російської та | не менше 8 |

|болгарської тощо) | учнів у кожній|

|------------------------------------------------+---------------|

|4. При вивченні різних іноземних мов | дві групи |

| | з кількістю |

| | не менше 8 |

| | учнів у кожній|

|------------------------------------------------+---------------|

|5. При проведенні семінарських, лабораторних і | |

|практичних занять за лекційною формою навчання | |

|з профільних дисциплін у спеціалізованих школах | |

|(школах-інтернатах), гімназіях, ліцеях, | |

|колегіумах * | більше 27 |

|------------------------------------------------+---------------|

|6. При проведенні уроків з основ здоров'я та | більше 27, |

|фізичної культури | але не менше 8|

|у 10-12-му класах (окремо для хлопців і дівчат) | учнів у групі|

|------------------------------------------------+---------------|

|7. При проведенні практичних занять | клас ділиться|

| з інформатики з використанням комп'ютерів | на 2 групи, |

| | але не менше |

| |8 учнів у групі|

|------------------------------------------------+---------------|

|8. При поглибленому вивченні іноземної мови | клас ділиться |

|з 1-го класу | на групи з |

| 1-12-й класи | 8 - 10 чол. у |

| | кожній (не |

| |більше 3 груп) |

|------------------------------------------------+---------------|

|9. При поглибленому вивченні іноземної мови | |

|з 7-го класу | |

| 7 - 12-й класи | більше 27 |

|------------------------------------------------+---------------|

|10. При проведенні уроків з трудового | |

|навчання у 5 - 12-му класах у спеціальних | |

|загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) | |

|у спеціальних загальноосвітніх школах | |

|(школах-інтернатах) для розумово відсталих | |

|дітей - у 4 - 10(11)-му класах ) | більше 7 |

|------------------------------------------------+---------------|

|11. При вивченні державної мови та інших мов, | |

|що вивчаються як предмет (включаючи іноземну | |

|мову), при проведенні уроків з трудового | |

|навчання і основ здоров'я та фізичної культури | |

| у загальноосвітніх санаторних школах | |

| (школах-інтернатах) | 20 |

| у загальноосвітніх школах-інтернатах для | |

|дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського | |

|піклування | |

| 1- 9-й класи | 25 |

| 10 -12-й класи | 20 |

------------------------------------------------------------------

____________
* Поділ здійснюється за рішенням педагогічної ради закладу за
умови, що граничнодопустиме навчальне навантаження на учня не
перевищуватиме загальну кількість годин, передбачених навчальним
планом для даного класу з урахуванням поділу.

Заняття з лікувальної фізкультури в загальноосвітніх
санаторних школах (школах-інтернатах) проводяться за групами з
кількістю учнів не менше 7 чоловік.

Заняття з лікувальної фізкультури в спеціальних
загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) проводяться за групами
та індивідуально. Наповнюваність груп 4 - 6 чоловік згідно з
медичними показаннями учнів.

Наповнюваність груп та поділ їх на підгрупи при організації
трудової підготовки учнів у міжшкільному навчально-виробничому
комбінаті встановлюється в межах коштів, передбачених комбінату
загальноосвітніми навчальними закладами на таку підготовку учнів.

Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів
розповсюджується і на вечірні (змінні) школи.

 

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти N 572 (
z0844-02 ) від 09.10.2002 )

 

Начальник департаменту економіки та
соціального розвитку П.М.Куліков

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Август 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Корисні Посилання