Меню сайту
Калькулятор
Статистика

Методична робота (продовження)

    Заслуховувалися доповіді про «Стан і шляхи підвищення якості виховання у ЗНЗ Харківської області»; «Про хід реалізації освітнього проекту «Виховний простір Харківщини»; «Педагогіка партнерства як етичний концент та основа формування інноваційного освітнього простору Нової української школи», «Сучасні підходи до розуміння національно-патріотичного виховання молоді».

   Класними керівниками проведені відкриті заходи: година спілкування «Що таке дружба?», година спілкування «Людина починається з добра» (Бердник О. І. – 1 кл.), година спілкування «Мова моя барвінкова», вікторина «На гостинах у казки» (Коваленко С. Д. – 2 кл.), вікторина «Абетка безпеки», виховна година «Тарас Шевченко – співець українського народу» (Ільченко О. І. – 3 кл.), усний журнал «Україна – наш спільний дім», година спілкування «Право і закон» (Петля А. В. – 5 кл.), виховна година «Діти світу повинні знати про свої права», бібліотечний урок «Сторінками життя Т. Г. Шевченка» (Драгункіна А. Г. - 7 кл.), виховна година «Зима прийшла, снігу нанесла», година класного керівника «Україна – відома й невідома» (Михайлев О. В. – 6 кл.), виховна година з елементами тренінгу «Жорстокість і насильство», бесіда «Шкідливі звички» (Драгінкіна В. В. – соц.. педагог), практичний психолог виступила з доповіддю на засіданні ШМО «Спілкування педагога з батьками» (Ковтун М. М.).

   Проведені заходи на високому та достатньому рівнях. Класні керівники використовували інноваційні форми виховної роботи, при виборі яких враховували вікові особливості учнів. Матеріали до заходів підбиралися вдало (особливу увагу приділяли моральному, правовому, громадянському та військово-патріотичному вихованню). Діти були зацікавлені, про це свідчив наявний зворотній зв'язок.

   Діяльність шкільних методичних об’єднань узагальнено на засіданні методичної ради НВК, визначено недоліки роботи та орієнтири діяльності у 2018/2019 навчальному році.

Школа І ступеня – 1-4 класи, 31 учень

   Результати проведення державної підсумкової атестації у початковій школі показали, що учні мають базові знання із предметів, з яких проводилося ДПА, та володіють навичками складати тести, як один із видів контролю знань.

   ДПА в 4 класі складали 6 учнів із таких предметів як українська мова, математика:

№ з/п

Предмет

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

1

Українська мова

-

2 (33,3%)

1 (16,7%)

3 (50%)

2

Математика

-

2 (33,3%)

2 (33,3%)

2 (33,3%)

   У 2018/2019 навчальному році із 24 дітей початкових класів на високому рівні навчаються 7 учнів (29,2%), на достатньому – 5 (20,8%), на середньому – 12 (50%) учнів. Це становить – 50% якісного засвоєння знань учнями, що на 3,8% вище порівняно із минулим роком.

   Результати навчання:

Клас

К-сть учнів на кінець

року

Не атестовано

%

 

Рівень досягнень учнів

К-сть учнів,

які навч. на дост., високому рівні

 

%

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-сть

учнів

%

К-сть

учнів

%

К-сть

учнів

%

К-сть

учнів

%

1

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

5

-

-

-

-

2

40%

1

20%

2

40%

3

60%

3

13

-

-

-

-

7

54%

3

23%

3

23%

6

46%

4

6

-

-

-

-

3

50%

1

16,7%

2

33,4%

3

50%

Всього

31

-

-

-

-

12

50%

5

20,8%

7

29,2%

12

50%

Школа ІІ ступеня – 5-9 класів, 39 учні

Результати навчання:

Клас

К-сть учнів на кінець

року

Не атестовано

%

 

Рівень досягнень учнів

К-сть учнів,

які навч. на дост., високому рівні

 

%

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-сть

учнів

%

К-сть

учнів

%

К-сть

учнів

%

К-сть

учнів

%

5

7

-

-

3

42,9%

1

14,3%

1

14,3%

2

28,5%

3

43%

6

7

-

-

-

-

4

57%

2

29%

1

14

3

43%

7

7

-

-

4

56%

2

28%

1

14%

-

-

1

14%

8

8

-

-

-

-

4

50%

4

50%

-

-

4

50%

9

10

-

-

-

-

6

60%

3

30%

1

10%

4

40%

Всього

31

-

-

7

17,9%

17

43,6%

11

28,2%

4

10,3%

15

38,7%

   Порівняно із минулим навчальним роком якісний показник навчальних досягнень учнів 5-9 класів зменшився на 1,3%.

 

Узагальнена інформація про проведення державної підсумкової атестації учнів 9 класу у 2017/2018 навчальному році (10 учнів)

 

Навчальний предмет

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Рівень навчальних досягнень учнів

Початковий

Середній

Достатній

Високий

1

Українська мова

0

5

2

3

2

Математика

0

4

4

2

3

Історія України. Всесвітня історія

0

4

3

3

 

Школа ІІІ ступеня – 10-11 класи, 20 учнів

   Результати навчання:

 

Клас

К-сть учнів на кінець семестру

Рівень досягнень учнів

Кількість учнів, які

навчаються на достатньому,

високому рівні

 

%

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-сть

учнів

%

К-сть

учнів

%

К-сть учнів

%

К-сть

учнів

%

10

11

-

-

4

36%

7

64%

-

-

7

64%

11

9

-

-

7

76%

1

12%

1

12%

2

22%

всього

20

-

-

11

55%

8

40%

1

5%

9

45%

   Якісний рівень навчальних досягнень повисився порівняно з минулим роком на 37,9 %.

Початкова школа

Основна школа

Старша школа

2014/2015 – 52%

2015/2016 – 55%

2016/2017–46,2%

2017/2018 – 50%

2014/2015 – 35%

2015/2016 – 36%

2016/2017–38,1%

2017/2018 – 38,7

2014/2015 – 16%

2015/2016 – 17%

2016/2017 – 7,1%

2017/2018 – 45%

 

   Одним із показників якісної освіти є результати зовнішнього незалежного оцінювання. У 2017/2018 навчальному році ЗНО складали усі 9 учнів із 3-х предметів: українська мова, історія України або математика та предмет за вибором. Результати були зараховані як державна підсумкова атестація за курс повної загальної середньої освіти.

Узагальнена інформація про проведення державної підсумкової атестації учнів 11 класу у 2017/2018 навчальному році

Навчальний предмет

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Кількість учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

достатній

Високий

Українська мова

9

0

4

(44,4%)

4

(44,4%)

1

(11,2%)

Історія України

9

0

4

(44,4%)

5

(55,6%)

0

Передмет за вибором (Математика)

1

0

0

1

(100%)

0

Передмет за вибором (Біологія)

6

0

6

(100%)

0

0

Передмет за вибором (Географія)

2

0

1

(50%)

1

(50%)

0

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

ДПА (у формі ЗНО) та річного оцінювання учнів 11 класу

 

з/п

ПІБ

Українська мова

Історія України.

Всесвітня історія

Математика

Біологія

Географія

ДПА

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Річна

1.

Антонова Ольга

7

7

6

6

-

-

4

6

-

-

2.

Ільченко Дмитро

10

11

8

11

8

10

-

-

-

-

3.

Лапенко Олексій

4

6

7

5

-

-

5

7

-

-

4.

Носов Вячеслав

4

4

5

4

-

-

4

4

-

-

5.

Отченашко Дмитро

7

9

9

10

-

-

6

8

-

-

6.

Павлов Олександр

5

4

4

4

-

-

5

4

-

-

7.

Сичова Тетяна

7

6

7

7

-

-

6

7

-

-

8.

Скорик Олег

6

6

6

5

-

-

-

-

5

8

9.

Старіков Олександр

7

7

8

9

-

-

-

-

9

10

Середній бал:

6,3

6,7

6,7

6,8

8

10

5

6

7

9

   Як бачимо, найбільша розбіжність балів ЗНО із відповідних предметів та ДПА складає із математики та географії.

Результати ДПА у формі ЗНО

Порівняльна таблиця навчальних досягнень учнів

Рік

Всього учнів

2-11кл.

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

2013/2014

111

2 (2%)

71 (64%)

32 (29%)

6 (5%)

2014/2015

97

1(1%)

62 (64%)

26 (27%)

8 (8%)

2015/2016

82

3 (4%)

48 (58%)

23 (28%)

8 (10%)

2016/2017

82

6 (7%)

47 (57%)

20 (25%)

9 (11%)

2017/2018

83

7 (8%)

40 (48%)

24 (29%)

12 (15%)

 

Порівняння якісного показника навчальних досягнень протягом 5-ти навчальних років

Нагородження Похвальними листами:

 

Рік

Кількість

2013/2014

7

2014/2015

8

2015/2016

8

2016/2017

9

2017/2018

10

   Аналіз організаційно-методичної роботи НВК показав, що більшість вчителів творчо підходять до викладання предметів, підвищують свій професійно-методичний рівень, вивчають інноваційні та новітні технології, елементи яких впроваджують у викладання свого предмету. Для зацікавленості учнів впроваджують сучасні форми та методи роботи, що активізує навчально-пізнавальну діяльність учнів, підвищує їх інтерес до певних предметів, що дає можливість визначитися із вибором профільного навчання.

   Згідно річного плану роботи у травні 2018 року були підведені підсумки про участь учнів НВК у МАН, олімпіадах, конкурсах, змаганнях за 2017/2018 навчальний рік.

   Учні НВК приймали участь у районних турнірах із навчальних предметів: географія (ІІ місце, вчитель О.В. Михайлев), фізика (ІІІ місце, вчитель В.В. Горбань), біологія (ІІІ місце, вчитель С.І. Коваленко).

   Аналіз предметних олімпіад показав, що у І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів охоплено було всього 151 ос., що в середньому складає 1 учень на 4 олімпіади.

   До участі у другому районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із предметів було допущено 49 учнів НВК із історії України, біології, економіки, правознавства, екології, географії, фізики, інформатики, інформаційних технологій, математики, хімії, трудового навчання, німецької мови, російської мови, української мови та літератури. Таким чином, якісний показник І етапу складає 30 % від кількості учасників І етапу. За підсумками ІІ (районного) етапу низький рівень результативності виявлено в олімпіадах з інформатики, фізики, географії, економіки. Кількісний показник участі учнів НВК у районному етапі складає 26 % від загальної. Найвищі результати участі у ІІ етапі показали:

Ільченко Д., 11 клас з української мови та літератури (84 %);

Старіков А., 9 клас з інформаційних технологій (39 %), екології (85 %), історії (63 %);

Буряк А., 10 клас з німецької мови (48 %);

Пашнєва Д., 7 клас з хімії (43 %);

Мовчан Л., 9 клас з біології (36 %);

Кормілець Д., 9 клас з трудового навчання (60 %).

   На обласному етапі із 7 заявлених учнів взяли участь 6. Показники результативності порівняно з районним етапом підвищив учень 9 класу Кормілець Д., який став переможцем обласного етапу (Диплом ІІІ ступеня).

   Робіт до участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук: не надано.

   Аналіз організаційно-методичної роботи НВК показав, що більшість вчителів творчо підходять до викладання предметів, підвищують свій професійно-методичний рівень, вивчають інноваційні та новітні технології, елементи яких впроваджують у викладання свого предмету. Для зацікавленості учнів впроваджують сучасні форми та методи роботи, що активізує навчально-пізнавальну діяльність учнів, підвищує їх інтерес до певних предметів, що дає можливість визначитися із вибором профільного навчання.

   Однак поряд з позитивними результатами роботи є ряд недоліків:

  • недостатній рівень виявлення та впровадження передового педагогічного досвіду;
  • низький рівень навичок самоаналізу вчителів та самоконтролю учнів;
  • недостатня увага приділяється підготовці дітей до учнівських олімпіад, турнірів;
  • вчителі майже не запроваджують моніторингові дослідження з предметів;
  • недостатня робота проводиться у період адаптації учнів до навчання у основній школі.

 

Попередня сторінка

 

 

Річний план роботи 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Май 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Корисні Посилання