Меню сайту
Калькулятор
Статистика

Методична робота (продовження)

   Діяльність методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу в 2017-2018 навчальному році була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення предметів природничо-математичного циклу в 2017-2018 навчальному році, виконання державних програм викладання предметів природничо-математичного циклу, створення належних сучасних умов для навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу.

   На основі діагностування педагогічної майстерності, в ході анкетування та проведення експертної оцінки діяльності учасників навчально - виховного процесу здійснюється диференційний підхід до організації методичної роботи з вчителями: за рівнем фахової майстерності, з урахуванням професійної компетентності вчителів, їхніх потреб і труднощів, які виникають під час роботи. На основі співбесід, відвіданих уроків, позакласних заходів, результатів навчально - виховного процесу планується система заходів, спрямованих на зростання професійного рівня педагога.

   Методична робота в ШМО - це цілісна, заснована на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду та на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємопов'язаних мір, дій і заходів. Вона спрямована на всебічне підвищення кваліфікації і професійної майстерності кожного вчителя, на розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу МО в цілому, а в кінцевому результаті на вдосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвиток конкретних учнів.

   Робота ШМО вчителів природничо-математичного циклу проводиться відповідно із темою школи: Забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі сучасного психолого-педагогічного та організаційно-методичного супроводу навчально-виховного процессу.

   Вчителі усвідомлюють, що в період формування сучасної системи освіти потрібно взяти на озброєння все передове, прогресивне, що є в світовій освітянській галузі і одночасно зберегти власні надбання. Метою якої є формування високоосвіченої, ініціативної компетентнісної особистості, спроможної реалізувати себе в різних сферах сучасного суспільства,сприяти підвищенню рівня науково-методичного супроводу розвитку особистості в освітньому просторі шляхом забезпечення якості освіти та її психологічної підтримки.

   Тема ШМО «Використання інноваційних технологій, сучасних методів та форм роботи з метою формування соціальної активності та ключових компетентностей особистості майбутнього випускника»

   ШМО ставить перед собою слідуючи завдання:

 • використання інноваційних форм, методів, прийомів навчання в педагогічній діяльності;
 • вдосконалення роботи з учнями шляхом використання інноваційних технологій;
 • розвиток пізнавальних здібностей учнів;
 • робота з обдарованими дітьми;
 • формування в учнів навичок самоосвіти, творчості і пошуку;
 • здійснення індивідуального підходу і диференціацію навчання.

   На формування якісно нового педагога налаштована вся система методичної роботи, тобто система взаємозалежних дій та заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації професійної майстерності кожного вчителя. Тому можна визначити, що робота методичного об'єднання займає важливе місце в підвищенні професійної компетентності педагога, бо саме під час засідань методичних об'єднань, навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й прискоренню процесу удосконалення педагогічної майстерності вчителя, відбувається педагогічне зростання вчителя.

   Зросли активність учителів, їх прагнення творчості, вчителі проявляють гарні організаторські здібності; використовують різноманітні форми, прийоми педагогічної техніки, інтерактивні технології, впровадження яких викликають підвищений інтерес в учнів. Учителі працювали над пошуком нових ефективних форм проведення групової та індивідуальної роботи.

   У 2017-2018 н. р. було проведено 5 засідань МО, на яких було заслухано вчителів з доповідями по самоосвіті; з досвіду роботи вчителів, що атестуються; обговорено питання про участь та результативність в олімпіадах, МАН, конкурсах; про підготовку та проведення ДПА, ЗНО.

   З 11 червня по 15 червня 2018 року Михайлев О.В. пройшов навчання 36 годин за програмою за темою «Громадянська освіта», Куц О.І. з 21 травня по 15 червня 2018 року пройшов навчання на курсах підвищення кваліфікації «Математика», тематичний курс «Функціонально-графічний підхід до розв’язування завдань з параметром і модулем». Спостерігається позитивна динаміка результатів, що вказує на зростання професіоналізму вчителів і вдосконалення педагогічної майстерності.

   У системі роботи школи - проведення олімпіад, що сприяють виявленню обдарованих дітей. Переможці шкільних етапів олімпіад беруть участь у районних та обласних олімпіадах. Навчальну діяльність учнів вчителі МО природничо- математичного циклу організовують таким чином, щоб вона була засобом їх професійної орієнтації та соціалізації. Саме тому надзвичайно актуальним у роботі є перехід від репродуктивних методів навчання до дослідницьких. Вчителі намагаються захопити учнів роботою науково-дослідного характеру. Так в 2017-2018 н.р. участь в екологічному проекті з географії прийняв участь учень 9 класу Старіков Артем (учитель Каплун О.Б.).

  За звітній період збільшилася кількість дітей, які беруть участь у заходах школи, що вимагають певного інтелектуального рівня.

   Переможців та учасників II та III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів підготували:

   Учасники та переможці II етапу:

 • з біології :

   10 клас – Ільченко Артем - ІІІ місце (вчитель Коваленко С.І.);

   9 клас - Мовчан Ліна - ІІІ місце (вчитель Коваленко С.І.);

 • з математики:

   9 клас - Мовчан Ліна;

   11клас - Ільченко Дмитро;

   6 клас – Чумак Арсен

 • з фізики:

   10 клас – Пилипенко Вікторія;

 • з хімії

   7 клас – Пашнева Дарія;

   8 клас - Бражник Анастасія;

 1. клас – Ільченко Артем
 • з астрономії:

   11 клас Стариков Олександр;

 • з географії:

   8 клас – Каплун Єлизавета;

   9 клас – Ребрун Максим;

   Учні школи прийняли активну участь у природничих конкурсах:

 • з інформаційних технологій
 1. клас – Старіков Артем - І місце (вчитель Отченашко О.О.)

   Основні завдання МО на 2018-2019 навчальний рік.

  1. Підвищувати професійну кваліфікацію вчителів МО, використовуючи навчальні семінари, курси підвищення кваліфікації, круглі столи, засідання МО.
  2. Вдосконалювати якість викладання предметів природничо- математичного циклу шляхом провадження ІКТ.
  3. Розвивати пізнавальні інтереси, творчі та інтелектуальні здібності, практичні навички учнів.
  4. Поглиблювати знання з ряду предметів (біологія, хімія, фізика, математика, інформатика), залучаючи учнів до олімпіад, конкурсів, науково-дослідницьких робіт.
  5. Системно вивчати і оволодівати сучасними методами інноваційних технологій в науково-дослідницькій і проектній діяльності.

   У 2017/2018 н.р. робота ШМО вчителів гуманітарного циклу була зосереджена над реалізацією проблеми «Впровадження інтерактивних та проектних технологій у навчально-виховний процес з метою підвищення ефективності праці вчителів та формування життєвих компетентностей учнів». Робота була спрямована на вдосконалення науково-теоретичної і фахової підготовки вчителя, на розвиток його творчого потенціалу, на формування мобільності педагога у використанні сучасних інноваційних технологій навчання з метою створення якісного освітнього середовища для учнів та якісної підготовки до ЗНО 2018.

   У методоб’єднанні працювали такі вчителі:

- учителі української мови та літератури: Чугай К.М., Драгункін В.В..

- учитель світової літератури та російської мови: Ребрун В.О..

-учитель німецької мови: Половян Н.В..

- учитель історії: Михайлев О.В.

   Члени ШМО і підвищували творчу майстерність при виборі методів, форм навчання і створювали сприятливий психологічний клімат на уроках.

   Організовано методичний практикум із використанням тестових завдань щодо підготовки учнів до ДПА, ЗНО (Драгункін В.В., Чугай К.М., Михайлев О.В.), калейдоскоп відкритих уроків із доцільності використання інформаційних технологій на уроках, позакласних заходах.

   Всі члени МО вчителів гуманітарних дисциплін проявляли ініціативу, працювали креативно, були активними в обговоренні визначених питань, готували повідомлення, доповіді, реферати, а також ділились своїм досвідом. Засідання проводились за «круглим столом», з використанням інтерактивних технологій. Педагоги мали змогу ознайомитись з нормативними та інструктивно-методичними матеріалами і програмами викладання предметів гуманітарного циклу в поточному навчальному році, взяли участь у діагностуванні вчителів з метою корекції роботи ШМО. Вчителі опрацювали способи організації навчально-виховного процесу на основі диференційованого підходу до особистості учня, принципи та ідеї особистісно-орієнтованого навчання та інтерактивні форми, психологічні аспекти підготовки вчителя до уроку, методи розвитку творчих здібностей й формування соціалізації учня. Протягом жовтня 2017 року – квітня 2018 року Чугай К.М. брала участь у Пілотному освітньому проекті «Організація підготовки випускників закладів загальної середньої освіти до зовнішнього незалежного оцінювання» здійснений методистами Центру методичної та аналітичної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», з метою надання методичних рекомендацій щодо створення системи повторення навчального матеріалу учнями 11-х класів та роботи із розробленим дидактичним матеріалом під час організації занять із учнями. Функціонує, постійно поповнюється і користується попитом сайт Н.В. Половян, де можна знайти корисну інформацію як для учнів так і для вчителів.

   У період між засіданнями ШМО проводились індивідуальна та групова діяльність з підготовки завдань для учнів, які виявляють підвищений інтерес до предмета, анкетування серед учнів 5-8 класів з метою виявлення схильності до вивчення предметів, огляд методичної літератури та аналіз моніторингу якості знань учнів.

   У центрі уваги вчителів, що входять до складу МО гуманітарного циклу, перебуває кожна дитина як унікальна особистість, а це вимагає перегляду форм і методів навчання, моделювання таких видів діяльності, які допомагають формувати в учнів стійкий інтерес до навчання. Цьому питанню приділялась особлива увага на засіданнях ШМО, адже значний відсоток дітей втрачають інтерес до вивчення шкільних предметів в основній та старшій школі. Пошук та використання педагогічних технологій, які б заохочували учнів до вивчення предметів шкільного курсу та участі в позакласній роботі - є одним із головних завдань членів МО.

 • залучались до участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах.
  Найвищі результати у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад показали: учень 11 класу Ільченко Дмитро з української мови (84%) (уч. Драгункін В.В.), учень 9 класу Старіков Артем з історії (63%) (уч. Михайлев о.В.), учениця 10 класу Буряк Аліна з німецької мови (48%) (уч. Половян Н.В.). Але, нажаль, показники за результатами ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад знижені на 48% з історії, з української мови на 38%, з іноземної мови на 32%. У районному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.. Т. Шевченка взяли участь 4 учні, з них Чоломбитько Владислава, учениця 8 класу зайняла І місце (уч. Чугай К.М.). Учениця 10 класу Щеголяєва Аліна взяла участь у обласному етапі фестивалю ораторського мистецтва «Стежок у світі є багато та лиш одна веде крізь все життя» (уч. Чугай К.М.). Старіков Олексій, учень 5 класу, отримав бронзовий сертифікат у Всеукраїнському конкурсі з німецької мови «Орлятко» (уч. Половян Н.В.).

   Порівняльний аналіз якісного показника знань учнів з предметів:

 • 2017-2018 н.р.:

   Кількість учнів 5-11 класів - 59

Предмет

Клас

К-ть учнів

%

вчитель

1

Українська мова

6, 9, 11

17

65

Драгункін В.В.

2

Українська мова

5, 7, 8, 10

18

55

Чугай К.М.

3

Українська література

9, 11

12

63

Драгункін В.В.

4

Українська література

5, 7, 8, 10

19

57

Чугай К.М.

5

Українська література

6

5

71

Ребрун В.О.

6

Зарубіжна література

5, 6, 10, 11

23

67

Драгункін В.В.

7

Зарубіжна література

7, 8, 9

15

68

Ребрун В.О.

8

Історія України

5-11

34

58

Михайлев О.В.

9

Німецька мова

5-11

31

53

Половян Н.В.

 • 2016-2017 н.р.: Кількість учнів 5-11 класів - 56

Предмет

Клас

К-ть учнів

%

вчитель

1

Українська мова

5, 8, 10

15

65

Драгункін В.В.

2

Українська мова

6, 7, 9, 11

17

51

Чугай К.М.

3

Українська література

8, 10

12

70

Драгункін В.В.

4

Українська література

6, 7, 9, 11

17

63

Чугай К.М.

5

Українська література

5

4

67

Ребрун В.О.

6

Зарубіжна література

5, 9, 10, 11

20

64

Драгункін В.В.

7

Зарубіжна література

6, 7, 8

14

56

Ребрун В.О.

8

Історія України

5-11

38

68

Михайлев О.В.

9

Німецька мова

5-11

31

57

Половян Н.В.

   Порівнюючи результати річного оцінювання по предметах за 2016-2017 н.р. та 2017-2018 н.р., можемо сказати, що з української мови, зарубіжної літератури покращився якісний показник знань (3-4%), а з української літератури, історії України та німецької мови дещо знизився (в межах 5-10%). Але при цьому потрібно врахувати відмінність у кількісному складі учнів 5-11 класів.

   Узагальнена інформація про проведення державної підсумкової атестації учнів 9 класу у 2017/2018 навчальному році:

Навчальний предмет

 

Кількість учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

достатній

Високий

Українська мова

10

-

5 (50%)

2 (20%)

3 (30%)

Історія України

10

-

4 (40%)

3 (30%)

3 (30%)

Українська мова

   Порівняно з минулим роком результати ДПА з української мови погіршилися .

   Порівняльний аналіз ДПА та річного оцінювання учнів 9 класу

з/п

ПІБ

Українська мова

Історія України

Річна

ДПА

Річна

ДПА

1.

Катречко Павло

7

5

7

5

2.

Кормілець Денис

9

9

9

9

3.

Лозова Лілія

8

10

6

9

4.

Мовчан Ліна

11

11

11

11

5.

Півень Ірина

9

6

6

9

6.

Плужник Олексій

4

4

4

4

7.

Ребрун Максим

9

7

10

11

8.

Семеляк Денис

4

4

5

6

9.

Старіков Артем

10

10

11

11

10.

Чайка Богдан

4

4

4

4

Середній бал

7,5

7

7,3

7,9

   Як бачимо, розбіжність середнього бала ДПА та річного бала складає 0,5 з української мови та 0,6 з історії України, що свідчить про недостатньо об’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів вчителями-предметниками.

   Одним із показників якісної освіти є результати зовнішнього незалежного оцінювання. У 2017/2018 навчальному році ЗНО складали усі 9 учнів 11 класу із українська мови, історії України. Результати були зараховані як державна підсумкова атестація із даних навчальних предметів за курс повної загальної середньої освіти.

   Узагальнена інформація про проведення державної підсумкової атестації учнів 11 класу у 2017/2018 навчальному році:

Навчальний предмет

 

Кількість учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

достатній

Високий

Українська мова

9

-

4 (44%)

4 (44%)

1 (12%)

Історія України

9

-

4 (44%)

5 (56%)

-

Українська мова

Історія України

   Можна сказати, що у 2017-2018 н.р. учні краще здали ДПА у формі ЗНО, ніж у попередньому році.

   Порівняльний аналіз ДПА (у формі ЗНО) та річного оцінювання учнів 11 класу

з/п

ПІБ

Українська мова

Історія України

Річна

ДПА

Річна

ДПА

1.

Антонова Ольга

7

7

7

6

2.

Ільченко Дмитро

11

10

11

8

3.

Лапенко Олексій

6

4

5

7

4.

Носов Вячеслав

4

4

4

5

5.

Отченашко Дмитро

9

7

10

9

6.

Павлов Олександр

4

5

4

4

7.

Сичова Тетяна

6

7

7

7

8.

Скорик Олег

6

6

5

6

9.

Старіков Олександр

7

7

9

8

Середній бал

6,6

6,3

6,8

6,6

   Як бачимо, розбіжність середнього бала ЗНО та річного бала складає не більше 0,3 з української мови та 0,2 з історії України, що свідчить про об’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів вчителями старшої школи.

   У 2018/2019 навчальному році педагоги ШМО продовжать роботу над
проблемою: «Впровадження інтерактивних та проектних технологій у навчально-виховний процес з метою підвищення ефективності праці вчителів та формування життєвих компетентностей учнів».

   У 2018/2019 н. р. необхідно активізувати роботу щодо оцінювання знань учні; роботу з обдарованими дітьми, залучати їх до участі в різних творчих конкурсах, інтелектуальних марафонах, науково-дослідницьких проектах, до навчання в МАН та до роботи в предметних гуртках; спланувати роботу щодо підвищення якості підготовки учнів до ДПА та ЗНО; працювати над удосконаленням науково-теоретичної, психолого–педагогічної, загальнодидактичної і фахової підготовки членів МО, їх самоосвітньої та творчої діяльності; покращити видавничу діяльність, а також спонукати педагогів до участі в професійних конкурсах.

   До шкільного методичного об’єднання класних керівників входять 15 чоловік. Протягом навчального року розглядалися актуальні питання, спрямовані на вирішення виховної теми НВК: «Формування загальнолюдських цінностей на основі народної моралі з використанням місцевого краєзнавчого матеріалу як засіб виховання громадянина-патріота».

   Методичне об'єднання класних керівників у 2017-2018 н. р. працювало відповідно до плану роботи. Проведено 4 засідання ШМО, на яких розглядалися питання: нормативно-правове забезпечення виховної роботи у 2017-18 н. р., методичні рекомендації щодо виховної роботи на 2017-2018 н. р., військово-патріотичного виховання учнів у 2017 р., стан ведення учнями щоденників, оформлення та ведення класних куточків, якість проведення виховних годин, звіти класних керівників з виховної роботи за І семестр та 2017-2018 н. р., звіти громадського інспектора та практичного психолога, УР за І семестр та н. р., профілактична робота з дітьми щодо попередження правопорушень, відвідування учнями занять в НВК за І-ІІ семестр та н. р., планування виховної роботи з учнями на осінніх, зимових та весняних канікулах, підсумки роботи щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, побутового та дорожньо-транспортного травматизму за 2017 р., стан військово-патріотичного виховання у ЗНЗ.

   Попередня сторінка                                                Наступна сторінка

 

Річний план роботи

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Июль 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Корисні Посилання