Меню сайту
Калькулятор
Статистика

Циклограма наказів основної діяльності НВК

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор НВК

___________ В.В. Щеголяєва

«___»_____________ 2018 р.

 

Циклограма наказів основної діяльності НВК

з/п

Зміст заходів

Відпові-дальні

Примітка

Серпень

 • Про підготовку та організований початок 2018/2019 навчального року
 • Про організацію діяльності ДНЗ
 • Затвердження графіка роботи працівників ДНЗ
 • Про організаційну роботу з безпеки життєдіяльності, запобігання дитячого травматизму в школі у 2018/2019 навчальному році.
 • Про розподіл функціональних обов'язків між членами адміністрації
 • Про організацію харчування учнів.
 • Про призначення відповідальних за збереження життя і здоров'я учнів під час перебування за межами НВК
 • Про призначення відповідального за електропостачання.
 • Про призначення відповідального працівника за роботу з пільговим учнівським контингентом.
 • Про призначення відповідального за загальний стан теплового господарства, його технічний стан.
 • Про створення комісії з інвентаризації майна НВК
 • Про призначення відповідальних за збереження матеріальних цінностей.
 • Про призначення відповідального за бібліотечний фонд.
 • Про охорону праці та дотримання правил техніки безпеки у 2018/2019 н.р.
 • Про призначення громадського інспектора з охорони життя і здоров'я учнів.
 • Про організацію роботи з пожежної безпеки у НВК
 • Про проведення тарифікації педагогічних працівників НВК у 2018/2019 навчальному році.
 • Про призначення класних керівників та організаційно-методичний супровід їхньої діяльності.
 • Про організацію роботи комісії з правового виховання та профілактики правопорушень серед учнівського контингенту.
 • Про організацію і проведення роботи під час вивчення предмета «Захист Вітчизни» у 2018/2019 навчальному році.
 • Про підсумки проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2018 року.

Д

И

Р

Е

К

Т

О

Р

НВК

 

 

Вересень

 • Про організацію роботи з правового виховання учнів у НВК у 2018/2019 навчальному році.
 • Про організацію роботи з профілактики правопорушень, негативних явищ в учнівському середовищі у 2018/2019 навчальному році.
 • Про організацію наставництва молодих спеціалістів і проведення протягом 2018/2019 навчального року відповідної організаційно-методичної роботи з ними.
 • Про затвердження шкільної мережі на 05.09.2018 року.
 • Про затвердження педагогічного навантаження вчителів на 2018/2019 навчальний рік.
 • Про організацію роботи гуртків.
 • Про створення дружини юних пожежників.
 • Про проведення атестації педагогічних кадрів у 2018/2019 навчальному році.
 • Про створення атестаційної комісії.
 • Про організацію та проведення роботи з безпеки життєдіяльності, запобігання дитячому травматизму в НВК
 • Про організацію контролю за відвідуванням учнями навчальних занять.
 • Про організацію проведення уроків фізичної культури у 2018/2019 навчально­му році
 • Про вивчення предмета «Захист Вітчизни» у 2018/2019 навчальному році
 • Про організацію роботи щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму.
 • Про затвердження обов'язків чергових по школі
 • Про організацію роботи учасників навчально-виховного процесу, здійснення внутрішньошкільного контролю.
 • Про організацію та проведення виховної роботи з учнями у 2018/2019 навчальному році.
 • Про організацію роботи бібліотеки.
 • Про організацію соціально-психологічної служби.
 • Про організацію та проведення організаційно-методичної роботи з педагогічними працівниками НВК у 2018/2019 навчальному році.
 • Про комплектування 1-х класів.
 • Про організацію групи продовженого дня.
 • Про проведення профілактичного медогляду учнів у НВК
 • Про віднесення учнів до підготовчої медичної групи з фізичного виховання.
 • Про звільнення учнів від занять із фізичної культури за станом здоров'я (за потребою).
 • Про організацію роботи зі здібними, талановитими та обдарованими учнями.

Д

И

Р

Е

К

Т

О

Р

НВК

 

Жовтень

 • Про атестацію педагогічних працівників (затвердження графіку атестації) до 20-го жовтня.
 • Про організацію та проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів і участь у II (районному) етапі.
 • Про організацію осінніх шкільних канікул.
 • Про проведення акції «Живи, книго!».
 • Про проведення конкурсу «Учитель року - 2019»
 • Про підсумки внутрішньошкільного контролю (за річним планом).
 • Про роботу в осінньо-зимовий період.
 • Про проведення навчально-польових занять з учнями 11-х класів.
 • Про організацію роботи щодо підготовки даних для виготовлення документів про освіту

Д

И

Р

Е

К

Т

О

Р

НВК

 

Листопад

 • Про підсумки внутрішньошкільного контролю (за річним планом).
 • Про проведення Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика.
 • Про проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.
 • Про навчальні екскурсії, спортивні заходи , організацію дозвілля учнів під час
 • осінніх канікул.
 • Про підсумки проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпі­ад із навчальних предметів
 • Про організацію та проведення ЗНО у 2019 році

Д

И

Р

Е

К

Т

О

Р

НВК

 

Грудень

 • Про організацію та проведення зимових шкільних канікул, новорічних і різдвя­них свят, запобігання всім видам дитячого травматизму.
 • Про заходи з охорони праці та протипожежної безпеки під час проведення ново­річних свят у НВК.
 • Про чергування адміністрації в святкові дні.
 • Про проведення навчальних екскурсій, спортивних заходів під час зимових канікул.
 • Про підсумки внутрішньошкільного контролю (за річним планом).
 • Про підсумки навчально-виховної роботи протягом І семестру 2018/2019 навчального року.
 • Про стан ведення шкільної документації та виконання навчальних програм, графіка контрольних і лабораторних робіт за І півріччя.

 

 

ЗДНВР

 

Д

 

вчитель

предмету «Захист Вітчиз-

ни»

 

Січень

 • Про стан ведення ділової документації.
 • Про затвердження графіка основної щорічної відпустки.
 • Про підсумки підготовки учнів і працівників школи з цивільної оборони у 2018 році та завдання на 2019 рік.
 • Про стан роботи щодо запобігання правопорушень серед неповнолітніх у І семе­стрі 2018/2019 навчального року.
 • Про стан роботи щодо запобігання дитячого травматизму у І семестрі 2018/2019 навчального року.
 • Про чергування адміністрації в святкові дні.
 • Про організацію роботи із зверненням громадян
 • Про підсумки внутрішньошкільного контролю (за річним планом).
 • Про проведення навчальних екскурсій, спортивних заходів протягом весняних канікул

 

Д

Д

 

 

ЗДВР

 

ЗДНВР

ЗДВР

ЗДВР

ЗДНВР

 

Лютий

 • Про організацію роботи з майбутніми першокласниками.
 • Про призначення відповідального за збереження кабелів і споруд на території школи.
 • Про роботу класних керівників щодо організації контролю за відвідуванням учнями НВК.
 • Про проведення Тижня профорієнтації.
 • Про підсумки внутрішньошкільного контролю (за річним планом).

 

 

Д

И

Р

Е

К

Т

О

Р

 

Березень

 • Про організоване закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів.
 • Про проведення Дня цивільної оборони.
 • Про затвердження рішення атестаційної комісії школи.
 • Про чергування адміністрації в святкові дні (графік).
 • Про підсумки проведення Тижня профорієнтації.
 • Про затвердження плану заходів щодо організаційного закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів
 • Про організацію та проведення весняних шкільних канікул
 • Про підсумки проведення предметних тижнів (декад)

 

Д

И

Р

Е

К

Т

О

Р

НВК

 

Квітень
 • Про затвердження рішення районної атестаційної комісії (згідно з наказом місцевого органу управління освітою).
 • Про затвердження надання основних тарифних відпусток працівникам НВК на 2019 рік.
 • Про підготовку та проведення Дня цивільного захисту у школі (гімназії, ліцеї, навчально-виховному комплексі, колегіумі).
 • Про проведення навчально-польових зборів з юнаками випускних класів.
 • Про створення апеляційної комісії.
 • Про організацію роботи з вивчення питань завершення 2018/2019 навчального року.
 • Про створення робочої групи щодо підготовки до нового 2019/2020 навчального року.
 • Про призначення відповідальних за оформлення та видачу документів про освіту.

Д

И

Р

Е

К

Т

О

Р

НВК

 

Травень

 1.  

Видання наказів:

 • Про підсумки проведення Дня цивільного захисту у школі.
 • Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час навчаль­них екскурсій, державної підсумкової атестації, навчальної практики та канікул у літній період 2019 року.
 • Про затвердження графіку проведення державної підсумкової атестації.
 • Про створення комісії із вирішення спірних питань
 • Про підсумки закінчення вивчення предмета «Захист Вітчизни» у 2018/2019 на­вчальному році.
 • Про проведення військово-спортивного свята, присвяченого закінченню ви­вчення курсу «Захист Вітчизни».
 • Про звільнення учнів 4-х, 9-х, 11-х класів НВК від державної підсумкової атестації за станом здоров'я (за потребою)
 • Про організацію літнього відпочинку влітку 2018 року.
 • Про підсумки проведення державної підсумкової атестації в 4-х класах.
 • Про чергування у неробочі та святкові дні.
 • Про нагородження Похвальними листами учнів школи І ступеня.
 • Про організацію та проведення урочистих заходів із нагоди останнього Дзвінка
 • Про стан ведення шкільної документації
 • Про підсумки виховної роботи педагогічного колективу школи у поточному навчальному році
 • Про переведення до наступного класу учнів 1-4-х, 5-8-х та 10-х класів.
 • Про нагородження Похвальними листами учнів 5-8-х та 10-х класів.

Д

И

Р

Е

К

Т

О

Р

НВК

 

 

Червень

1.

Видання наказів:

 • Про переведення учнів 9 класу.
 • Про результати державної підсумкової атестації 9-х, 11-х класів.
 • Про підсумки організаційно-методичної роботи класних керівників у 2017/2018 навчальному році.
 • Про підсумки ведення шкільної документації.
 • Про випуск учнів 11 класу.
 • Про нагородження Похвальними грамотами випускників 11-х класів.
 • Про виконання навчальних програм із предметів робочого навчального плану у 2018 /2019 навчальному році.
 • Про стан виконання Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю серед підлітків та профілактичну роботу щодо попередження протиправних дій серед учнів за II семестр 2018/2019 навчального року.
 • Про підсумки профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з учнями у НВК.
 • Про підсумки виховної роботи у 2018/2019 навчальному році.
 • Про затвердження заходів підготовки НВК до нового навчального року.
 • Про організацію роботи на території обслуговування НВК з обліку дітей шкільного віку.
 • Про підсумки проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.
 • Про підсумки роботи соціально-психологічної служби.
 • Про підсумки роботи бібліотеки.

Д

И

Р

Е

К

Т

О

Р

НВК

 

 

 

Річний план роботи

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Сентябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Корисні Посилання